Почистване и защита на цели системи 

Като част от общата поддръжка и ремонт на вериги, плъзгачи и ролкови системи за безаварийна експлоатация ние препоръчваме редовно почистване на системата с ADDINOL System Cleaner HT . ADDINOL System Cleaner HT е предназначен за почистване и защита на цялата система за смазване и подаване на смазка при температури до +240 °C.

При въвеждане в експлоатация на ново оборудване с масло за вериги ADDINOL Cliptec XHS използването на ADDINOL System Cleaner HT също предлага съществени предимства:

  • той неутрализира и премахва агресивните химикали, както и остатъците по смазваните компоненти;
  • надеждно противодейства на образуването на отлагания;
  • допринася значително за чистотата на цялата система.

В допълнение, за оптимална подготовка при преминаване към използване на високоефективен смазочен материал от серията ADDINOL Cliptec XHS ние препоръчваме почистване с ADDINOL System Cleaner HT. Продуктът почиства основно плъзгачите и ролките на системата от остатъци от почистване и отлагания на досега използваните продукти, както и от други чужди вещества. Благодарение на способността на продукта за проникване и почистване замърсяванията се разтварят и отстраняват във вид на много фини частици. Така се осигурява надеждно подаване на смазка, висока чистота и оптимално функциониране на транспортната система.

Благодарение на ADDINOL System Cleaner HT планираните от производителите на оригиналното оборудване интервали за поддръжка могат да бъдат удължени. В допълнение се постига и намаляване потреблението на енергия, на консумацията на смазочни материали и на разходите за поддръжка.

Моля, при всички случаи съблюдавайте инструкциите на производителя на системата!