УСЛОВИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Отговорен администратор на личните данни е  Адинол – клон България КЧТ (гр. София, ж.к. Дървеница, бл.1, вх.А, ап.12, ЕИК: 201182771).

Настоящото уведомление за условията за защита на данните и използването на бисквитки (по-нататък „уведомление“) регулира обработката на личните данни и използването на бисквитки на сайта www.addinol.bg (по-нататък „сайт“) на компанията  Адинол – клон България КЧТ.

Условията за защита на данни се базират на Общия регламент за защита на данните (GDPR — General Data Protection Regulation).

Целта на условията за защита на данните се състои в защита на конфиденциалността на клиентите съгласно законите на Република България и правните актове на Европейския съюз.

Използвайки нашите сайтове, Вие се съгласявате с използването на бисквитки и условията за обработка на личните данни съгласно съдържанието на клаузите на нашето уведомление.

Валидно от 25.05.2018

ПОНЯТИЯ

Обработка на личните данни — това е всяка дейност, осъществявана с личните данни на ползвателя на сайта (по-нататък „ползвател“) — събиране, обработка, съхраняване, корекции или изтриване на данните.

Ползватели — това са всички лица, които посещават сайта, потребяват услуги или предоставят на  Адинол – клон България КЧТ информация от своя страна. Например, четене на статии или запитване чрез формата за контакт.

Услуги — това са всички предлагани от компания  Адинол – клон България КЧТ платени и безплатни стоки и услуги в това число и изтегляните материали или консултации.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Използвайки сайтовете, ползвателят дава съгласието си личните му данни да бъдат обработвани в съответствие с настоящите условия за конфиденциалност.

Адинол – клон България КЧТ събира чрез сайта следните лични данни на ползвателите чрез описаните по-долу начини:

 • електронна поща на ползвателя – при абониране на ползвателя за получаване на информационен бюлетин;
 • име на ползвателя и електронна поща – при изпращане от ползвателя на запитване чрез формата за контакт;
 • статистика за посещаемостта на сайта – с помощта на Google Analytics, Facebook Pixel.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Адинол – клон България КЧТ използва личните данни за:

 • оказване на услуги на ползвателя, например, за сключване и изпълнение на договор, за общуване с ползвателя, за изпращане на сметки;
 • за изпращане на уведомления на електронната поща на ползвателя за нови статии, стоки и кампании при условие, че ползвателят предварително е дал съгласието си.

Адинол – клон България КЧТ използва статистиката за посещаемостта на сайта за подобряване удобството при използване на сайта за ползвателите и за провеждане на по-ефективна маркетингова дейност.

Ползвателят по всяка време има право да забрани данните му да бъдат обработвани, с изключение на случите когато това е необходимо за изпълнението на произтичащи от договора изисквания, в това число и за оказване на услуги.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА 

Трето лице — това е партньор по договор на  Адинол – клон България КЧТ, който обработва личните данни и чрез чиито стоки и услуги  Адинол – клон България КЧТ оказва услуги на ползвателя.

За ежедневната си дейност  Адинол – клон България КЧТ използва трети лица, които предоставят:

 • система за изпращане и администриране на електронни писма;
 • хостинг на сайта;
 • анализ на статистиката на използване на сайта;
 • възможност за използване на социалните мрежи и анализ на статистиката на използването им;
 • използване на счетоводни програми;
 • услуги на партньорите в обем, необходим за оказване на услуги на ползвателя.

Освен гореизброеното,  Адинол – клон България КЧТ разкрива данните на ползвателите, към които има оправдан интерес от държавни учреждения, правоохранителните органи и съда. Също така можем да предоставим данни за проучване, предотвратяване или вземане на мерки във връзка с незаконна дейност или във връзка с подозрения в мошеничество.

Ако кликне на някой линк на нашия сайт, то Ползвателят ще бъде пренасочен от нашия сайт към сайта на организация или предприятие трето лице; даже при наличие на връзка между сайта на между сайтовете,  Адинол – клон България КЧТ не контролира сайтовете на трети страни и не носи отговорност за дейността на третото лице. При прехвърлянето Ви от нашия сайт към сайта на трето лице, преди да предоставите данните си, Вие трябва отделно да се запознаете с политика за конфиденциалност на този сайт.

СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Адинол – клон България КЧТ съхранява личните данни толкова, колкото е необходимо за да бъде изпълнена целта или изхождайки от закона. Например:

 • счетоводните данни се съхраняват 7 години след приключване на стопанската година;
 • електронната поща в информационния бюлетин се пази докато ползвателят не пожелае тя да бъде изтрита;
 • предоставените чрез формата за контакт данни се съхраняват докато ползвателят не получи отговор.

Адинол – клон България КЧТ предприема всички мерки за защита на обработваните лични данни. Достъп за корекции и обработка на личните данни имат само упълномощени за това лица. Личните данни на всички ползватели се смятат за конфиденциална информация.

ПРАВА НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

Ползвателят има право по всяко време да:

 • изрази желание да получи достъп до своите данни;
 • поиска да коригира, допълни или изтрие своите лични данни според условията на закона;
 • да поиска ограничаване на обработката на личните си данни;
 • да поиска прехвърляне на личните си данни.

За да се възползва от правата си, ползвателят трябва да изпрати писмо на имейл: office@addinol.bg. Ако ползвателят е включен в списъка на получателите на информационния бюлетин, който се администрира от  Адинол – клон България КЧТ, той може да бъде премахнат от списъка с получателите и да се откаже от получаването на съобщения като кликне на линка в края на писмото.

За да ограничи използването на бисквитки, ползвателят може да избере съответната настройка в своя браузър.

Ако ползвателят счита, че правата му при обработката на личните му данни са нарушени, той има право да се обърне към Инспекцията за защита на личните данни на Република България или към съда.

 

БИСКВИТКИ

Сайтът на  Адинол – клон България КЧТ използва бисквитки с цел повишаване на удобството на използване на сайта от ползвателите, ефективност на маркетинговите мероприятия, а също така и за събиране на статистика.

Използвайки сайта на  Адинол – клон България КЧТ, ползвателя се съгласява с използването на бисквитки по начина, описан тук.

Бисквитки – това е малък текстови файл, който се съхранява на устройството на ползвателя при посещението му на сайта. Бисквитките могат да бъдат създадени от различни доставчици на услуги, например Google и Facebook. Бисквитките не са опасни за вашия компютър.

Съществуват два вида бисквитки:

Постоянни бисквитки – съхраняват се на компютъра на ползвателя продължително време след завършване на сесията. Те могат да се използват, например, за да може сайтът да разпознае ползвателя при повторно посещение или за да съответства съдържанието на сайта на потребностите на ползвателя, а също така за събиране на статистически данни.

Сесийни / временни бисквитки – това са временни файлове, които се изтриват след напускането на сайта или затварянето на браузъра. Сесийните бисквитки могат да се използват за работата на определени функции на сайта, например, при запитване за услуга или продукт и за други подобни действия.

Бисквитките се използват за събиране на данни за начина, по който се използва сайта, за да бъде още по-персонализиран и ориентиран към ползвателя. Такива бисквитки помагат да се събира потребителска статистика, която позволява да се измери и подобри работата на сайта, предоставя базови данни за провеждане на ефективна маркетингова дейност.

Смята се, че ползвателят се е съгласил с бисквитките, когато той е разрешил тяхното използване в настройките на своя браузър. Често браузерите по подразбиране разрешават съхранението на бисквитките в устройството.

Ползвателят има право да се откаже от съхранението на бисквитките в компютъра. При такова желание, ползвателят трябва да промени настройките на браузъра.

Инструкции за настройки на най-често използваните браузъри:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy

Safari:https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Обаче при блокиране на бисквитките не всички функции на сайта могат да бъдат достъпни за ползвателя.

За събирането на потребителска статистика  Адинол – клон България КЧТ използва услугата Google Analytics за събиране на статистика за посетените подраздели, времето на посещението, количеството посещения, използваните устройства, каналите на влизане и др.

Все пак Google Analytics може да събира данни за активността на посетителите и без да използва бисквитки. За да не може Google Analytics да използва данни, ползвателят може да инсталира на устройството си приложение, което блокира Google Analytics:

добавка към браузъра за отказ от Gоogle Analytics .

ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ

Адинол – клон България КЧТ си запазва правото едностранно и без уведомяване да променя условията за защита на данните и използването на бисквитки с цел да осигури тяхното съответствие със закона. Последната версия на условията за защита на данните и използването на бисквитки винаги е качена на сайта.

По всички въпроси, касаещи условията на конфиденциалност и обработка на данни , можете да ни пишете на office@addinol.bg.

АВТОРСКО ПРАВО

Ако не е посочено друго, притежател на авторските права върху цялото съдържание на сайта, е  Адинол – клон България КЧТ. Това означава, че използването на съдържанието в каквато и да е форма, в това число и частично, е разрешено само с позволението на  Адинол – клон България КЧТ. Обръщаме Ви внимание, че някои снимки и илюстрации на сайта са защитени с авторско право на трети лица.

Всяко копие трябва да бъде придружено с линк към сайта.