ADDINOL масла за обработка на метали – ефективни, икономични и надеждни

Смазочно-охлаждащите течности са от съществено значение за операциите по обработка със и без отделяне на стружка на черни и цветни метали. Те охлаждат, смазват, отмиват и транспортират отделни частици, стружки и чужди вещества. Резултатът от процеса на обработка е решаващо повлиян от използваната смазочно-охлаждаща течност и нейното качество.

Смазочно-охлаждащите течности ADDINOL са се доказали многократно през годините. Високолегирана стомана, чугун, цветни метали или алуминий – ADDINOL има оптимален продукт за всеки материал и процес.

Преглед на предимствата за Вас:

  • богат избор от смесващи се с вода и несмесващи се с вода смазочно-охлаждащи течности
  • ефективна, сигурна работа
  • продължителна експлоатационна готовност
  • максимална защита от корозия
  • добра поносимост от кожата
  • оптимална прецизност в размерите на детайлите и качество на обработваните повърхности
  • максимална икономичност
  • отлично персонално обслужване от страна на нашите приложни специалисти