Антифриз ADDINOL – предварително приготвен и одобрен

Освен надеждното смазване, от решаващо значение за безопасната работа на газовия двигател е и топлообменът. Само използването на висококачествена охлаждаща течност гарантира оптималния топлообмен и освен това защитава надеждно от замръзване, кавитация и корозия. Охлаждащата течност ADDINOL Antifreeze Extra 4060 вече се смесва предварително със специална вода, съответстваща на техническите насоки на основните производители на оригинално оборудване. По този начин се изключват негативните ефекти на недостатъчното качество на водата върху охлаждащата система. Независимо от местните условия се постига оптимално и постоянно качество и продуктът е готов за незабавна употреба. Това може да бъде полезно не само за сервизните фирми. Особено при много твърда вода използването на Antifreeze Extra 4060 е от голяма полза. Благодарение на намалената склонност към образуване на отлагания и най-висока степен на чистота на двигателя охлаждащата течност осигурява добър пренос на топлина, като същевременно ефективно се предотвратява образуването на пяна. В допълнение, ADDINOL Antifreeze Extra 4060 е одобрен от водещи производители.