ADDINOL компресорни масла за максимални изисквания

Идеалната комбинация от висококачествени базови масла и високоефективни добавки гарантира изключителна производителност на компресорните масла ADDINOL от серията VDL и VDL S и осигурява отлична защита от корозия и стареене дори при най-тежките условия. Употребата във винтови, ротационни и бутални компресори поставя специални изисквания за температурната стабилност на използваните смазочни материали. Освен това, ниската склонност към образуване на отлагания и карбонизация играят важна роля за чистотата на компонентите и ефикасната работа. Благодарение на минималните загуби от изпарение, компресорните масла ADDINOL постигат оптимални интервали за смяна на маслото.

Преглед на предимствата за Вас:

  • отлична оксидантна стабилност
  • добри деемулгиращо свойство и способност за отделяне на въздуха
  • много добра защита от ръжда и корозия и при престой на съоръженията
  • максимална устойчивост на стареене за дълги периоди на употреба
  • много ниска склонност към карбонизация
  • удължаване на експлоатационния срок на съоръженията при удължени интервали за смяна на маслото
  • отлично персонално обслужване от страна на нашите <приложни специалисти