Удължаване на времето за използване на маслата: услуга за анализ на ADDINOL 

Много от смазочните материали на ADDINOL постигат значително по-дълъг експлоатационен живот и оптимизиране на времето за работа на оборудването. Така например, моторните масла за газови двигатели на ADDINOL превъзхождат показателите на обичайно използваните масла за газови двигатели с до 50%. От много години смазочните материали от серията ADDINOL Eco Gear осигуряват надеждното функциониране на трансмисиите в промишлеността и във вятърните турбини. При това редовният контрол на състоянието на маслото е предпоставка за стабилна и ефективна експлоатация.

Лесно вземане на проби – подробна и прегледна оценка

С услугата за анализ на ADDINOL използването на газови двигатели, промишлени редуктори или турбинни масла, както и на охлаждащи течности, се контролира изключително лесно. Операторите получават оптимално съчетани интервали за смяна на маслото при максимална сигурност на експлоатацията. Лабораторният доклад съдържа табличен и графичен преглед на характеристиките на маслото, както и препоръка от страна на инженерите на ADDINOL относно това, дали продължителността на употреба на маслото може да бъде запазена или удължена, или при определени обстоятелства трябва да бъде намалена.

Минимални разходи за максимална сигурност:

 • вземане на проби с напълно готов набор
 • изпращане на флакон с проба и придружаващ пробата информационен лист
 • анализ на пробите в акредитирана лаборатория
 • оценка на характеристиките на маслата от инженерите от Отдела за приложни технологии на ADDINOL
 • индивидуална препоръка за употребата в зависимост от състоянието на маслото и/или системата
 • индивидуална препоръка за следващата дата за анализ

По този начин експлоатацията, техническото обслужване и смяната на маслото могат да бъдат удобно планирани, а потенциалът на смазочния материал да бъде цялостно използван при максимална безопасност за компонентите и оборудването.

Кратък преглед на предимствата:

 • експертни консултации от Отдела за приложни технологии на ADDINOL
 • контрол на състоянието на маслото и системата или на компонентите
 • намаляване на риска и повишаване безопасността на работа
 • щадене на ресурсите и оптимизиран контрол на разходите
 • подобрено планиране на работите по поддръжка и техническо обслужване и смяна на маслото
 • спазване на гаранционните условия на производителите на машините, напр. при газови двигатели
 • спазване на условията на застраховката срещу аварии на машините