ADDINOL антикорозионни масла за надеждна защита

Надеждната антикорозионна защита играе важна роля за всички смазочни средства. Съществуват обаче и приложения, които изискват специфична защита от корозия, която надхвърля стандартните изисквания. Затова от съществено значение е надеждното съхранение и консервиране, например при съхраняването на конструктивни части, компоненти и инструменти или дори по-дълго транспортиране на готови продукти. В тези приложения антикорозионните масла ADDINOL са се доказали, вече многократно.

Маслата за защита от корозия ADDINOL са без миризма и разтворители. Те се нанасят лесно чрез потапяне, нанасяне с пистолет или с четка и са практични за употреба.

Преглед на предимствата за Вас:

  • отблъскват вода
  • добра проникваща способност
  • висока устойчивост на стареене
  • лесно нанасяне
  • отличнa адхезия
  • максимална съвместимост с уплътнителни материали и бои
  • отлично персонално обслужване от страна на нашите приложни специалисти