Греси и пасти ADDINOL

От многофункционални до специални

Високоефективните смазочни материали с марката ADDINOL се отличават с широк спектър от приложения и превъзходни експлоатационни характеристики, които гарантират безпроблемна работа и оперативна сигурност на Вашите машини и съоръжения. Те предпазват фрикционните точки от външни въздействия като водни пръски, влага и замърсяване и противодействат на износването и корозията. Гресите обикновено се използват, когато в точките за смазване не може да бъде подавано смазочно масло или херметизацията им е трудно осъществима или твърде скъпа.

Избор на оптимална смазочна грес

Изборът на оптимална грес за конкретното приложение зависи от много фактори (област на приложение, индивидуални работни условия), и не на последно място от използваната преди това грес. Тук трябва да се избягва смесването на греси, базирани на различни сапуни. Експертите от oтдела за приложни технологии на ADDINOL с удоволствие ще Ви консултират и ще помогнат при избора на оптималната за Вашето приложение грес ADDINOL.

ADDINOL предлага идеалната греси и идеалната паста за всеки тип работни условия и компоненти, които трябва да бъдат смазвани. Например гресите с противозадирни (EP) добавки се отличават с повишена издръжливост на натоварване и защитават срещу износване и повърхностни повреди при високо налягане. За тежко натоварени лагери, които се експлоатират в неблагоприятна среда като киселини, основи или влага, се използват греси с метални или неметални сапуни като сгъстители.

Експертите от отдела за приложни технологии на ADDINOL с удоволствие ще Ви консултират и ще помогнат при избора на оптималната за Вашето приложение грес ADDINOL.

Идеални за много области на приложение: греси и пасти ADDINOL

 • универсални греси
 • полутечни греси
 • високотемпературни греси
 • нискотемпературни греси
 • инертни греси
 • хибридни греси
 • силиконови греси
 • антикорозионни и контактни греси
 • греси за подложени на високи натоварвания компоненти
 • греси за хранително-вкусовата промишленост
 • биоразградими греси
 • пасти

Списък на гресите и пастите можете да откриете в нашата Product-Finder (тьрсачка за масла).

Кратък преглед на предимствата:

 • оптимална защита срещу замърсяване и корозия
 • минимизиране на ударните натоварвания
 • по-дълъг живот на компонентите
 • надеждна работа дори при екстремни температури, висока запрашеност и влага
 • избрани базови масла и високоефективни добавки
 • повишена защита срещу износване
 • максимална енергийна ефективност и икономичност
 • отлична продължителност на използването на гресите
 • отлично, персонално обслужване от страна на нашия технически персонал