Технически консултации директно от производителя

Смазване, защита, охлаждане, уплътняване или почистване – смазочните материали развиват оптималния си ефект само при правилна употреба. Ето защо наред с разработката на съобразени с изискванията и нуждите на клиентите смазочни материали, ADDINOL залага на предоставянето на технически консултации на нашите клиенти и партньори. За тази цел на разположение в собствен отдел в седалището на компанията в Leuna са експерти от различни области на науката. Те имат широки познания в областта на трибологията и познават техническите аспекти на смазването при различни производствени процеси. Благодарение на тази експертиза и дългогодишния им опит могат да бъдат препоръчани и използвани смазочни материали за отделни компоненти или цели производствени линии, включително за екстремни работни условия на работа.

ADDINOL – повече от смазочни материали

Предоставяните от ADDINOL технически консултации надхвърлят обикновеното даване на препоръка за конкретен продукт. Всяко приложение на смазочните масла, гресите, спрейовете или пастите на ADDINOL се консултира подробно от експертите в Leuna или на място. Това включва преминаването към използване на продукти на ADDINOL, оптимизиране на използваните смазочни материали в посока редуциране на видовете или оказване на помощ при почистването на компоненти. Освен това се предлагат и продукти за обслужване и поддръжка, които заедно със смазочните материали на ADDINOL осигуряват сигурна и безаварийна експлоатация на системата.

Нашите приложни инженери с удоволствие ще Ви консултират по следните въпроси:

  • препоръка на смазочни материали за различни приложения и компоненти
  • постепенно преминаване към продуктите на ADDINOL
  • съвместимост и смесимост на смазочните материали
  • редуциране на видовете смазочни материали
  • помощ при изготвяне на планове за смазване
  • препоръка на сервизни продукти и продукти за почистване
  • продуктово обучение в академията на ADDINOL
  • контрол и определяне качеството на маслото и
  • препоръка за времето за използване на маслата посредством услуга за анализ на маслата на ADDINOL