ADDINOL FoodProof за повишена безопасност и надеждно качество на хранителните продукти

Производството и опаковането на храни, напитки, фуражи, фармацевтични продукти и козметика поставя специални изисквания към използваните смазочни средства. Те трябва не само да отговарят на строгите изисквания при употребата на редуктори, компресори, хидравлични лагери и вериги, но и да съответстват на строгите директиви за безопасност на храните за защитата на потребителите.

Смазочните средства от серията ADDINOL FoodProof са специално разработени в съответствие с тези изисквания и са регистрирани по NSF H1. Освен това са сертифицирани като Кашер и Халал.

Серията FoodProof включва специални смазочни средства пригодени за специфичните изисквания на отделните съоръжения:

 • ADDINOL FoodProof CLP 220 und 320 WX се използват при смазването на задвижващи механизми и редуктори
 • ADDINOL FoodProof XHF 15 … 680 S се грижат за надеждното смазване на веригите в съоръженията от хранително-вкусовата промишленост
 • Хидравличните масла от серията ADDINOL FoodProof HLP WX и HLP S са най-подходящи за хидравлични съоръжения с високи изисквания
 • Винтовите и лопатковите компресори са надеждно смазани с ADDINOL FoodProof VDL 32 … 150 S
 • ADDINOL FoodProof UNI 15 … 1000 S може да се използва като универсално средство в редуктори, хидравлични съоръжения, циркулационни системи и компресори

Висококачествените базови масла и специално подбраните добавки гарантират оптимална работа на съоръженията, адаптирани конкретно към агресивни условия на околната среда, високи температури и максимално натоварване на съоръжението.

Преглед на предимствата за Вас:

 • използват се там, където е възможен инцидентен контакт с храната
 • с неутрален мирис и вкус, физиологично безвредни
 • ефективна защита от износване и висока товароносимост
 • надеждна антикорозионна защита
 • висока окослителна стабилност
 • отлична способност за отделяне на въздуха и водата, ниско пенообразуване
 • отлично персонално обслужване от страна на нашите приложни специалисти