ADDINOL масла за направляващи паралели за максимално качество на обработвания детайл

ADDINOL масла за направляващи паралели XG за смазване на хоризонтални и вертикални плъзгащи и направляващи паралели на металообработващи машини впечатляват благодарение на внимателно подбраните висококачествени базови масла и оптимално съгласуваните добавки без цинк. Те се отличават с изразеното си деемулгиращо свойство. Ако части от емулсията попадне в тях, те отделят водата надеждно, а смазващото им действие запазва силата си. Освен това са така разработени, че видимо намаляват силите на триене при експлоатация на съоръженията и ефективно предотвратяват ефекта на приплъзване. ADDINOL масла за плъзгащи повърхности XG надеждно предпазват от износване и перфектно се допълват с ADDINOL смазочно-охлаждащи течности.

Преглед на предимствата за Вас:

  • отлични деемулгиращо свойство и способност за отделяне на водата
  • изключително устойчиви на водосмесими смазочно-охлаждащи течности
  • достигат максимален експлоатационен срок на маслата за плъзгащи повърхности и водосмесимите смазочно-охлаждащи течности
  • отлична защита от корозия
  • отлично предотвратяват ефекта на приплъзване, понижавайки силите на триене при експлоатация и гарантират високо качество на обработвания детайл
  • увеличената товароносимост предотвратява износването на плъзгащите повърхности
  • много добра устойчивост на стареене
  • Отговарят на изискванията за хидравлични масла (HLP) съгласно DIN 51524-2 и трансмисионни масла (CLP) съгласно DIN 51517-3
  • отлично персонално обслужване от страна на нашите приложни специалисти