Експертни съвети от ADDINOL – съвети от производителя

Получете експертни знания и разбираемо разяснени практически указания относно смазочните материали и тяхното приложение – директно от производителя.

Антифриз ADDINOL – предварително приготвен и одобрен

Освен надеждното смазване, от решаващо значение за безопасната работа на газовия двигател е и топлообменът.

Почистване и защита на цели системи

Като част от общата поддръжка и ремонт на вериги, плъзгачи и ролкови системи за безаварийна експлоатация ние препоръчваме редовно почистване на системата с ADDINOL System Cleaner HT.

Смазочни материали за ретро- и класически автомобили

Ретро- и класическите автомобили имат специални изисквания по отношение на използваните смазочни материали