Обучение за клиенти и партньори

По какво се различават отделните моторни масла за леки автомобили? На какво трябва да се обърне внимание при избора на хидравлични масла за мобилни системи? Как може безопасно да се удължи срока на експлоатация на газови двигатели? Какъв е оптималният начин за съхранение на смазочни материали?

Колкото по-добре са информирани клиентите и партньорите, толкова по-целенасочено ще могат те да изберат и използват смазочни масла, греси, пасти и спрейове. Поради това академията на ADDINOL се ориентира към техниците, персонала за поддръжка и операторите на отделни инсталации или големи производствени линии. Различните модули на академията на ADDINOL предоставят от подробен преглед на базата от смазочни материали до специалното приложение на същите и избора на подходящ продукт с марката ADDINOL. ADDINOL предлага експертни познания и практически съвети от първа ръка и предава същите на останалите – в академията на ADDINOL в Leuna или на място при клиента.

Ако проявявате интерес, моля, свържете се с нашия отдел за приложни технологии.