Моторни масла ADDINOL за газови двигатели – максимална ефективност

Моторните масла ADDINOL за газови двигатели са разработени с цел осигуряване на максимална ефективност и безопасна експлоатация на когенерацията. Те са базирани на висококачествени рафинати на минерални масла с иновативна технология на добавките и са специално пригодени към комплексните изисквания на съвременните газови двигатели. ADDINOL предлага точния смазочен продукт за всеки тип газ и за всички работни условия. Маслата ADDINOL за газови двигатели се употребяват в инсталации за биогаз, използващи газове, отделящи се от органични отпадъци, от пречистване на отпадна вода или минни газове, както и при работа с природен газ. Независимо дали при повишени работни температури или при наличие на примеси – те са специално проектирани да отговарят на екстремните изисквания в газовите двигатели:

Използвайте маслата ADDINOL за газови двигатели, като ADDINOL MG 40-Extra Plus за инсталации за производство на биогаз или ADDINOL Eco Gas 4000 XD за работа с природен газ.

Кратък преглед на предимствата:

  • ниски разходи за поддръжка благодарение на оптималното време за използване на маслата
  • надеждна защита срещу износване
  • защита срещу отлагания и корозия
  • изключителна ефективност благодарение на максималната чистота на двигателя
  • сигурна работа и дълъг живот на двигателя
  • одобрени от водещи производители на машини
  • отлично, персонално обслужване от страна на нашия технически персонал

Оторизация за маслата за газови двигатели

Превъзходното действие на маслата за газови двигатели ADDINOL е доказано в безброй признати приложения от водещи производители на газови двигатели: GE Jenbacher, MWM, Caterpillar, MAN, MTU Onsite Energy, Tedom, Perkins и др.

Области на приложение на маслата за газови двигатели

Маслата за газови двигатели на ADDINOL могат да бъдат използвани по много начини, и в промишлени съоръжения и в комунални топло- / електроцентрали.

Двигатели на биогаз със силно окисляване

Експлоатацията на газови двигатели с газ от органични отпадъци, който има високо съдържание на сероводород, означава огромни натоварвания както за двигателя така и за двигателно масло. Това беше идеалното предизвикателство за маслото за газови двигатели ADDINOL MG 40-Extra Plus. Киселинните компоненти, които възникват по време на горенето, могат да бъдат неутрализирани надеждно благодарение на мощния алкален резерв на моторното масло. Друго смазочно средство за работа с газ от органични отпадъци и биогаз е ADDINOL Gas Engine Oil LG 40. То е разработено специално за двигатели GE Jenbacher серии 4 и 6 и има възможно най-висока устойчивост на окисляване.

Газовият двигател Jenbacher работи със смазочните материали ADDINOL

Газовият двигател Jenbacher работи със смазочните материали ADDINOL

Масло за газови двигатели

Процесът на горене на природния газ и прочистените специални газове е по-чист от изгарянето на обичайните специални газове, затова от моторното масло се изисква по-нисък алкален резерв. Горенето на природен газ обаче води до достигането на значително по-високи температури. Освен това, двигателите в днешно време често са оборудвани с каталитични конвертори за контролиране на емисиите на отработените газове. Тези приложения изискват масла за газови двигатели с по-ниско съдържание на сулфатна пепел. Маслото на минерална база ADDINOL Gas MG 40-Extra LA има отлични ниски пепелни характеристики. Благодарение на високата си термо-окислителна устойчивост, то осигурява стабилен маслен филм и превъзходна издръжливост на стареене и при екстремални температури.

То забавя окислението и стареенето, а също така контролира повишаването на вискозитета, което от своя страна се ускорява от окислението. Маслото се подава надеждно към точките на смазване и смазочният филм не се прекъсва. Освен това, окислението би довело до образуването на органични киселини, които могат да причинят значителни щети в двигателите като продукти на корозионна реакция – поради забавяне на окисляването, образуването на органични киселини също намалява. В същото време, маслата предотвратяват образуването на отлагания и осигуряват пълната функционалност на клапаните, буталата, пръстените и втулките. Така маслото за газови двигатели ADDINOL MG 40-Extra LA постига значително по-продължителни интервали за смяна на маслото.

Маслото за газови двигатели ADDINOL NG 40 е усъвършенствана версия на нашето доказано и изпитано масло за газови двигатели ADDINOL MG 40-Extra LA. Най-високата стабилност на термичното окисление за надеждно смазване също и при повишени температури и за всички експлоатационни условия, най-добрата защита от износване и най-добрата чистота на двигателя характеризират това висококачествено моторно масло на минерална база. Маслото за газови двигатели ADDINOL NG 40 е предпочитано за двигатели на производителите GE Jenbacher, MWM и Caterpillar, работещи с природен газ във всички диапазони на експлоатационните характеристики и с пречистени газове при използването на каталитични конвертори.

Двигател на природен газ по време на работа

Двигател на природен газ по време на работа

Антифриз ADDINOL – предварително приготвен и одобрен

Освен надеждното смазване, от решаващо значение за безопасната работа на газовия двигател е и топлообменът.

Масла за газови двигатели ADDINOL за малки когенерационни агрегати

Децентрализираното снабдяване с енергия на частните домакинства с помощта на малки когенерационни агрегати придобива все по-голямо значение. Паралелното производство на електричество и топлина позволява оптимално преобразуване на вложената енергия (предимно природен газ). Тези микро-когенерационни агрегати (CHP)* достигат степен на използване над 80%. Въпреки това, поради експлоатацията с чести пускания и спиране, двигателите са изложени на екстремни условия. Маслото за газови двигатели ADDINOL MG 40 PowerSynth е изключително подходящо за компактните микро-когенерационни агрегати, работещи с природен газ. Тези агрегати постигат оптимална производителност дори при малки количества масло и усилията за поддръжка са сведени до минимум.

Когенерациите имат висока енергийна ефективност

Когенерациите имат висока енергийна ефективност

Състав и проверка на качеството на маслата за газови двигатели

Съставът на маслата за газови двигатели е особено предизвикателство. От една страна, производителите на агрегатите поставят много сложни изисквания към смазочните материали, а от друга страна, приложенията са многообразни и всяка инсталация трябва да се разглежда индивидуално. Научноизследователската и развойна дейност е изключително важна част от нашата основна компетентност. В разработването на нашите масла за газови двигатели, ние от дълги години работим в тясно сътрудничество с водещи OEM производители. Все пак, днес моторните масла са конструктивни елементи, а безопасното и стабилно функциониране е възможно само с подходящото смазочно средство.

В първата стъпка, базовото масло и компонентите за добавяне трябва да бъдат подбрани и тествани внимателно в нашата лаборатория. Преди новото масло за газови двигатели да се подложи на полевите изпитания на отделните производители, то се изследва чрез  задълбочени анализи в нашата собствена лаборатория. Всеки производител поставя индивидуални изисквания към тестовете за натоварване в своите агрегати – те се различават по отношение на продължителността, критериите за изпитване и ключовите аспекти. Необходимото време за изпълнение варира при отделните производители и може да достигне до 16 000 работни часа. След получаване на одобрение следва практическа фаза на изпитване в един или два двигателя. Всяко полево изпитание завършва с оценка, двигателите се разглобяват за проверка на отделните компоненти. С течение на времето сме придобили много години опит от полевите изпитания и повече от един милион аналитични стойности. Всяка година към тях се добавят още около 80 000 до 100 000 стойности.

Всяко масло за газов двигател е грижливо съставено и изпитано

Всяко масло за газов двигател е грижливо съставено и изпитано

Свойства на маслата за газови двигатели ADDINOL

Маслата за газови двигатели ADDINOL постигат експлоатационен живот, който е до 50% по-дълъг от експлоатационния живот на конвенционалните масла за газови двигатели. Интервалите за смяна на маслото се определят индивидуално. Експлоатационният живот и състоянието на маслото за газови двигатели могат да бъдат описани с помощта на специфични стойности. Точното състояние на чистотата на двигателя и евентуалното износване обаче може да се установи само чрез изследване с оптичен бороскоп или чрез разглобяване на двигателя. При широкообхватните полеви тестове с продължителност до 16 000 работни часа различни газови двигатели са били подложени на оценка. Снимките на компонентите говорят сами за себе си!

Двигателите, работещи с масла за газови двигатели ADDINOL, са изключително чисти и почти нямат признаци на износване! Това означава, че тези масла осигуряват пълната работоспособност на компонентите на двигателя и дългия им експлоатационен живот. По газоразпределителния механизъм, ризите на буталата, лагерите и втулките на цилиндрите няма отлагания. Двигателите могат да разгърнат пълния си потенциал.

Функционално алуминиево бутало след полеви тест с масло за газови двигатели ADDINOL

Функционално алуминиево бутало след полеви тест с масло за газови двигатели ADDINOL

Максимално време на използване на маслото, „по-мярка“

Редовните проверки на нивото на маслото и извършването на смяна на маслото през определени интервали осигуряват стабилната работа на газовия двигател. С помощта на нашата услуга за анализ – ADDINOL Analysis Service потребителят получава представа за стойностите на ключовите характеристики, както и препоръка за оптималното време за работа на маслото, съобразено с конкретната система.

Периоди на смяна на маслото за оператори на когенерационни агрегати (CHP)

Редовните проверки на състоянието на маслото и смяната му, извършвана на определени интервали, са условие за стабилната и рентабилна експлоатация на когенерационния агрегат. Това изискване се поставя от всички производители на газови двигатели както и на всички застрахователи. Ето защо ние допълваме използването на газови моторни масла ADDINOL с нашата услуга за анализ. Независима лаборатория анализира състоянието на Вашето масло с помощта на следните параметри, но не само: вискозитет и повишаване на вискозитета, окисляване, нитриране, TBN* и TAN*. Определят се и износващите елементи и замърсители. Освен стойността на i-pH*, много важна е връзката между TBN и TAN, особено за каналните газове и газовете от разлагане на биологични компоненти. Тези параметри показват замърсяването на маслото с корозивни киселини.

В основата на нашата специална матрица, която се базира на граничните стойности, определени от производителите, както и на стойностите, получени при полевите тестове и практически приложения, ние установяваме индивидуалния интервал за смяна на маслото за Вашата инсталация, съобразен със съответните условия на мястото и състояние на маслото и на двигателя. Независимо от това, интервалът на смяна на маслото не е фиксиран фактор. Той се влияе от работните условия на двигателя, качеството на газа, обема и качеството на маслото. Тъй като параметрите могат да варират, постоянният им мониторинг е много важен. Оптималният интервал на смяна на маслото е предпоставка за ефективна работа и максимален експлоатационен живот на двигателя.

За нашата услуга ние се нуждаем само от спецификациите на Вашия двигател. За да се получат верните резултати, от първостепенно значение е да се регистрират внимателно всички данни. С всеки лабораторен отчет получавате информация за Вашите параметри в таблична и в графична форма, включително и анализ на тенденциите и информация за експлоатационния живот на маслото, т.е. дали интервалът може да бъде запазен, удължен или евентуално да намален.