ADDINOL хидравлични масла за всякакво приложение

ADDINOL хидравлични флуиди са максимално пригодени за употреба в стационарни и мобилни съоръжения. Те отговарят и на многобройните изисквания при специални условия на употреба, например пожароопасни съоръжения, екологично чувствителни зони или в хранително-вкусовата промишленост. Техните характеристики надвишават минималните изисквания съгласно DIN 51524. Благодарение на идеалната комбинация от висококачествени базови масла и внимателно подбрани добавки, те овладяват предизвикателствата на съвременните съоръжения, като например компактни конструкции с малки обеми масло, високи работни налягания, подобрена повърхностна обработка и специални температурни условия. Те предлагат надеждна защита срещу износване и корозия във всички случаи на употреба. Освен това много от хидравличните масла на ADDINOL са разработени с цел енергийна ефективност. Така например, при високи силови трансмисии нашия ADDINOL HV Eco Fluid се грижи за по-ниска консумация на енергия и максимална ефективност на системата.

Преглед на предимствата за Вас:

 • отлична способност за отделяне на въздуха при ниско пенообразуване
 • много добро деемулгиращо свойство и способност за отделяне на водата
 • отлична защита от износване и много добра устойчивост на стареене
 • висока термо-окислителна стабилност
 • подобрена защита от корозия
 • висока чистота
 • отлично персонално обслужване от страна на нашите приложни специалисти

Изисквания към използваните хидравлични масла

Независимо дали става дума за селскостопанска техника, трактори и колесни товарачи, промишлени приложения като преси или машини за леене под налягане, а също така и тежкотоварни камиони или общински превозни средства в пътния трафик, ние срещаме хидравлични системи навсякъде в ежедневния си живот. Изискванията за използване на хидравлични течности са разнообразни и се увеличават с по-нататъшното развитие на използваните технологии. По-компактните конструкции, по-малките обеми на маслото и специалните конструктивни характеристики (например по-малките междини за смазване) означават по-високи температури, налягания и натоварвания за използваното смазочно средство. Освен това, системите често работят денонощно и експлоатиращите предприятия очакват висока ефективност. Качеството на използваното смазочно масло влияе върху експлоатационния живот и производителността на системите. Тук се търсят смазочни материали, които напълно отговарят на изискванията и осигуряват надеждна работа на системите по всяко време и с максимална ефективност.

Addinol

Без добре смазана хидравлика не може да работи нито един багер

Разлики в хидравличните масла

Спецификациите, определени в DIN 51524, представляват минималните изисквания към хидравличните течности. За повечето хидравлични системи, производителите посочват течности съгласно DIN 51524 част 2 „HLP“ или част 3 „HVLP“. Съответните минимални изисквания се отнасят до капацитета за деемулгиране, нивото на чистота, свойствата за освобождаване на въздуха и способността за филтриране. В допълнение, спазването на желания клас вискозитет и поведението на вискозитет-температура са важни. Поради това хидравличните масла са съставени от висококачествени базови масла и, в зависимост от приложението, различни добавки.

Хидравличен флуидОписаниеСвойства
HLСрещу оксидация и корозияПодобрена защита от корозия
HLPСрещу оксидация и корозия + добавки против износванеУстойчивост на стареене, защита от корозия, работна температура прибл. -20 °C до + 80 °C
HVLPСтандартизирано по DIN 51524-3, VI (индексът на вискозитета) е най-малко 140По-добро поведение вискозитет / температура, предимства на приложението при „гранични“ температури, непостоянни работни температури, работна температура от -35 °C до + 120 °C
HLPDДетергентни и дисперсантни добавкиПриложим за чувствителни управления, предотвратява образуването на утайки, работна температура прибл. -20 °C до + 80 °C
HVLP DДетергентни и дисперсантни добавки, VI е най-малко 140Предотвратява образуването на утайки, висок индекс на вискозитет
Arctic FluidДобра течливост при ниски температуриСпециални хидравлични масла за студени камери и много ниски външни температури
HEESБезопасно за околната среда, високо VIБиоразградими хидравлични масла на базара на естери (наситени / ненаситени), устойчиви на стареене и температура
HV Eco FluidСтандартизирано по DIN 51524-3, VI е най-малко 140На базата на минерално масло, много добро VT поведение, много подходящо за външна хидравлика, значителна икономия на енергия, по-малко гориво, по-малко CO2

Вискозитет на хидравличните масла

В допълнение към надеждния контрол на примеси от всякакъв вид, поведението на потока на хидравличните флуиди по време на работа и най-вече при гранични температури има решаваща роля. Това свойство се описва от индекса на вискозитета (VI) и влияе върху надеждното смазване на всички компоненти. VI се изчислява от кинематичния вискозитет при 40°С и 100°С. Ниската стойност на VI означава по-слабо проникване на масло при ниска температура и висок спад на вискозитета при топлина.

При студен старт или използване на открито трябва да се осигури бързото подаване към всички точки на смазване, за да се гарантира функционирането на системата. Ако течливостта на използваното смазочно средство е недостатъчна, възникват умора и износване. Това води до бавна реакция и увеличена консумация на енергия. Дори при високи температури трябва да се осигури стабилен маслен филм, в противен случай може да настъпи износване и кавитация. Високото качество на използваните базови масла с естествено висок VI и добавки, осигурява най-добро поведение на реакция и максимална ефективност при всички температури при използване на хидравлични масла ADDINOL.

Вискозитетът на хидравличните масла не е характеристика на качеството. Във всеки случай той се определя от производителя в зависимост от приложението. Например, има хидравлично масло HLP 46: HLP означава вида на хидравличното масло, а 46 описва кинематичния вискозитет (mm2/s) при 40°С. Вискозитетът се определя от вътрешното триене на течността. То винаги зависи от температурата. При ниски температури вискозитетът се увеличава. При по-високи температури вискозитетът намалява.

Addinol

Вискозитетът на маслото определя неговата гъстота

Цвят на хидравличното масло

Цветът на хидравличното масло не е индикатор за качеството на продукта. В зависимост от производителя течностите могат да бъдат оцветени в зелено, червено или синьо. Възможни са много неща. Това обаче не показва дали хидравличното масло е по-добро или по-лошо от друго. Така също, цветът на маслото не определя неговото стареене или полезност. Въпреки че течностите могат да променят цвета си при остаряване, това не все още позволява да се правят заключения дали те още отговарят на съответните изисквания. Цветът може да се промени и поради навлизането на вода или частици замърсявания или да бъде повлияно от дизеловия ефект. Ако цветът на хидравличното масло се промени много, най-добре е да го изпратите в лабораторията за анализ. Там със сигурност може да се определи дали маслото е станало неизползваемо, или може все още да се използва без колебание. Изследваните компоненти като вискозитет, степен на замърсяване, разграждане на добавките или водно съдържание дават информация за следващите действия.

Addinol

Цветът на маслото не определя неговите свойства

Способност за филтриране на хидравличните масла

Производителите определят максимално допустимата степен на замърсители за техните системи и компоненти, това е така нареченото Ниво на чистота. Нивото на чистота е показател за това колко внимателно е произведено и напълнено маслото. Съгласно DIN 51524-2 (HLP) и DIN 51524-3 (HVLP) се изисква следната степен на чистота: 21/19/16. Ако използваното масло не отговаря на тези изисквания, съществува риск от отрицателно въздействие върху функцията и експлоатационните характеристики, но също така и върху експлоатационния живот на компонентите. Възможните последици варират от износване и отлагания до пълен функционален отказ. Внасяните примеси представляват огромна опасност за действие на уплътненията и управляващите клапани. Чрез подобряване на чистотата на маслото или намаляване на съдържанието на частици, може да се постигне значително удължаване на времето на експлоатация.

Нивото на чистота на маслото може да бъде подобрено по време на работа чрез подходящо филтриране. Не е възможно обаче масло с неадекватни свойства да се превърне в качествен продукт чрез филтриране! Първоначалните стойности трябва да съответстват! Предварителното условие е способността за филтриране на маслото. Тя описва свойствата за отделяне на примеси с помощта на филтър. Примесите могат да попадна в системата отвън или да се появят в нея по време на работа, например поради абразия. Те са неизбежни. Примесите влошават смазочните свойства, ускоряват стареенето на маслото и водят до износване на компонентите. Това предизвиква смущения по време на работа или дори спиране. При определени обстоятелства, предполагаемите „евтини“ хидравлични масла изобщо не могат да бъдат филтрирани. Те могат да доведат до тежко износване, увеличаване на налягането вследствие на запушени филтри със съответните ефекти върху помпите и тяхната ефективност и дори до пълен отказ на системата. Хидравличните течности на ADDINOL постигат отлични резултати в теста за филтриране. С помощта на подходящата филтърна технология могат надеждно да се контролират примесите под формата на твърди частици, вода и продукти от стареенето. Маслата имат дълъг експлоатационен живот и сигурно предпазват компонентите на системата от износване. Оптималното действие на съоръжението е гарантирано, а разходите за поддръжка намаляват.

Малките частици в хидравличното масло могат да причинят значителни проблеми в системата

Малките частици в хидравличното масло могат да причинят значителни проблеми в системата

Капацитет за отделяне на въздиха за хидравлични масла

Смазочните масла съдържат въздух, който в разтворена форма няма негативен ефект върху способността за смазване и компонентите на системата. Ако има промени в налягането и/или температурата обаче е възможно да се освободи разтворен въздух, което да доведе отделяне на въздушни мехурчета. Освен това, трудно е да се избегне навлизането на въздух по време на работа. Въздушните мехурчета нарушават смазването и охлаждането на смазочното средство. Те водят до свиваемост, т.е. оптималният контрол на компонентите вече не е гарантиран. Първият признак за наличие на проблем често е увеличаването на шума в агрегата. Ако в системата има свободен въздух, помпите трябва да осигуряват по-висока мощност. В резултат се получават загуби на енергия и намален експлоатационен живот на компонентите. Наблюдава се и кавитация и т.нар. Дизелов ефект. За самото смазване влизането на въздух води до ускорено стареене.

Образуване на пяна в хидравличните масла

Влизането на въздух, примеси, оксидирането, но също и специални проектни параметри могат да доведат до образуване на пяна по време на експлоатация. Пяната намалява смазващата способност на хидравличното масло и предотвратява оптималното предаване на мощността. Освен това, пяната води до абразивно износване и до възникване на риск за околната среда, тъй като предизвиква изхвърляне на масло. Благодарение на внимателната формулировка, хидравличните течности на ADDINOL постигат най-добрите стойности за поведение при разпенване, а по този начин осигуряват оптимално смазване на системите. Опитът от нашата услуга за анализ показва, че предполагаемо евтините хидравлични масла не могат да се справят без добавяне на пеногасители на базата на силиконово масло. Те са повърхностно активни, т.е. утаяват се върху масления филм и се филтрират. Това означава, че надеждната защита срещу образуването на пяна вече не е гарантирана. Единственият ефективен начин за решаване на проблема е да се намери и отстрани причината. Добавянето на пеногасители не е постоянно решение.

Addinol

Деемулгираща способност на хидравличните масла

След замърсяването с твърди вещества, замърсяването с вода е втората най-често срещана причина за повреди в хидравличните системи. Съгласно DIN 51524-2 и 51524-3 съдържанието на вода в свежото масло не бива да надвишава 0,05%. Хидравличните течности на ADDINOL имат много ниско съдържание на вода, приблизително 0.01% и следователно предлагат най-добрите предпоставки за намаляване на риска от корозия. Поради влажност в комбинация с колебания на температурата, но и поради неправилно съхранение на свежото масло, съдържанието на вода в системата може да бъде значително по-високо. Директното въвеждане на вода също е възможно и трудно може да се избегне. Течовете на охлаждаща вода, мерките за почистване и поддръжка и самият производствен процес могат да доведат до проникване на вода. Ако свободната вода се отдели или образува емулсия с маслото, работата на смазващото средство се нарушава значително. Освен това, могат да настъпят ускорено стареене на маслото, корозия и повреди вследствие на кавитация и износване. По тази причина деемулгиращото поведение играе важна роля в много от хидравличните системи. За масла с добри свойства за отделяне на водата, свободната вода може да бъде оптимално отделена от маслото и просто изпусната. Хидравличните масла ADDINOL от клас HLP и HVLP имат най-добро деемулгиращо поведение и така осигуряват надеждна защита срещу корозия, кавитация и износване. Оптималното смазване е гарантирано дори при трудни условия.

Addinol

Висококачественото хидравлично масло (отляво) се отделя по-бързо от водата отколкото използваното масло (отдясно)

Смесване на хидравлични масла

Не всички хидравлични масла могат да се смесват. Трябва да избягвате смесването на масла със следните свойства или състави:

 • системи добавки без и със съдържание на цинк
 • детергентни и недетергентни масла
 • базови масла с гликоли
 • масла, които са на различни бази (HFD, HEES и др.)

За да се избегнат грешки при смесването, най-добре е да се поддържа график за смазване и винаги да се отбелязват използваните от вас масла. Когато пълните, обърнете внимание на годността на текущия продукт. Случайното смесване на две хидравлични масла, които не са съвместими, може да повлияе значително на функционалността на хидравликата. Повреждането на материала до пълен отказ е неизбежна, тъй като маслото вече не смазва правилно. В такъв случай изпуснете маслото, почистете хидравличната система и напълнете с ново масло.

Сменете хидравличното масло и го утилизирайте по съответен начин

Смяната на хидравличното масло се специфицира от производителя в зависимост от машината. Най-добре е да се следват инструкциите и определените интервали за смяна. Освен това, смяна на маслото трябва да се прави винаги, когато свойствата му се променят значително. Това включва признаци като промяна във вискозитета, замърсяване и изчерпване на добавките. В случай на несигурност, винаги можете да изпратите маслото в лабораторията за анализ.

Ако хидравличното масло вече не отговаря на желаните изисквания, то трябва да се изпусне и изхвърли. За да направите това, съберете използваното масло в съд и го оставете в пункта за събиране на отпадъчни масла в депото за рециклиране на вашето населено място. Продавачът на маслото също е длъжен да приеме използваното масло. В този случай трябва да върнете отпадъчното масло или да го изпратите по пощата. Дори ако изхвърлянето на старото хидравлично масло е неудобно, вземете на сериозно задачата. Хидравличното масло, което попадне в подземните води по неконтролиран начин, може да причини огромни щети за околната среда. Освен другото, това е свързано с големи глоби.