Project Description

ADDINOL хидравлични масла за всякакво приложение

ADDINOL хидравлични флуиди са максимално пригодени за употреба в стационарни и мобилни съоръжения. Те отговарят и на многобройните изисквания при специални условия на употреба, например пожароопасни съоръжения, екологично чувствителни зони или в хранително-вкусовата промишленост. Техните характеристики надвишават минималните изисквания съгласно DIN 51524. Благодарение на идеалната комбинация от висококачествени базови масла и внимателно подбрани добавки, те овладяват предизвикателствата на съвременните съоръжения, като например компактни конструкции с малки обеми масло, високи работни налягания, подобрена повърхностна обработка и специални температурни условия. Те предлагат надеждна защита срещу износване и корозия във всички случаи на употреба. Освен това много от хидравличните масла на ADDINOL са разработени с цел енергийна ефективност. Така например, при високи силови трансмисии нашия ADDINOL HV Eco Fluid се грижи за по-ниска консумация на енергия и максимална ефективност на системата.

Преглед на предимствата за Вас:

  • отлична способност за отделяне на въздуха при ниско пенообразуване
  • много добро деемулгиращо свойство и способност за отделяне на водата
  • отлична защита от износване и много добра устойчивост на стареене
  • висока термо-окислителна стабилност
  • подобрена защита от корозия
  • висока чистота
  • отлично персонално обслужване от страна на нашите приложни специалисти