Адинол – клон България КЧТ

В продължение на изключително успешното развитие и представяне на ADDINOL Lube Oil GmbH в Източна Европа в началото на 2010 година бе взето решение за откриване на клон и в България с цел разширяване на пазара и популяризиране на марката.

През Юни 2010 г. бе регистриран Адинол – клон България КЧТ, чийто капитал е 100% собственост на немското дружество ADDINOL Lube Oil GmbH.

Стратегическа визия

Посредством развитие на смазочното стопанство на клиентите, два пъти да се увеличи обемът на продажбите на фокусните продукти за 4 години.

Мисия

Ние ценим и се грижим за Вашите машини.

Бизнес идея

Ние защитаваме Вашите механизми, като ви доставяме печеливши за Вас решения за смазване и най-съвременни смазочни материали ADDINOL.

Ценности

Основополагащи – интересите на клиента – нашата задача е да намерим за клиента решение, което максимално задоволява именно неговите потребности.

Пълно отдаване – при разработката на продукти и при общуването с клиентите ние напълно им се посвещаваме.

Честност – организацията и членовете ѝ на всички етапи на дейността си се ръководят от принципа на честността.

Качество – всички продукти ADDINOL отговарят на високи изисквания към качеството. По отношение на качество никога не се правят никакви компромиси.

Развитие – ние работим така, че продуктите ADDINOL се разработват изхождайки от потребностите на клиентите и с грижа за околната среда.