Персонализирани решения за клиентите чрез опит, знания и ноу-хау

Смазочни материали с добавена стойност

Смазочните материали на ADDINOL печат за качество „Произведено в Германия“. Стоките с този знак се отличават с изключително високо качество, ефективност, прецизност и представляват отлични продукти, на които може да се доверите. Много от нашите високоефективни смазочни материали позволяват използването на технически иновации. В добавка спомагат и за по-ефективното използване на енергия и доказано редуцират консумацията и.

С над 650 различни продукта ADDINOL предлага смазочни масла, греси, пасти и спрейове за автомобилната индустрия и промишления сектор. При това от ключово значение при разработката са продуктовите групи на ниско-вискозните моторни масла за леки и товарни автомобили, маслата за газови двигатели, редукторните масла, високотемпературните масла за вериги и турбинните масла.

Независимо от сферата на приложение – благодарение на своето качество, високоефективните смазочни продукти на ADDINOL винаги дават добавена стойност от решаващо значение!

Развойно звено за решения ориентирани към клиентите

Смазочните продукти на ADDINOL се разработват в съответствие с изискванията на нашите клиенти и изискванията на пазара, появяващи се в резултат от новите материали и способи за производство или в резултат на променените оперативни условия. Независимо дали за краен потребител или производител, ADDINOL разработва оптималния смазочен продукт. В този процес, експертите в нашето изследователско и развойно звено, използват като база своя дългогодишен опит, цялостните аналитични параметри и широкообхватни познания относно производствените процеси в различните отрасли. Сътрудничеството с водещи международни производители на машини и оборудване гарантира, че разработката на нови продукти е съобразена с развитието на пазара и актуалното ниво на технологиите.

Приоритети за разработка и развитие:

  • нискофрикционни моторни масла
  • масла за газови двигатели
  • индустриални трансмисионни масла
  • високотемпературни масла за вериги
  • турбинни масла

Консултации и обслужване от най-висок клас

Наред с разработването на ориентирани към нуждите и изискванията на клиентите продукти, предоставянето на технически консултации относно оптималното използване на нашите високоефективни смазочни материали също е част от нашата дългогодишна фирмена история и политика. Инженерите от нашия отдел за приложни технологии разполагат с обширни познания в областта на трибологията. Те познават производствените процеси и специфичните технически аспекти при смазването в различните отрасли на промишлеността. Възползвайте се от предоставяните от нас подробни консултации относно използването на смазочните материали с марка ADDINOL – от продуктовата съвместимост през изготвянето на схеми за мазане до използването на продукти за почистване и поддръжка.