ADDINOL масла за текстилни машини за надеждна защита от износване и ефективна работа

Специалните условия в текстилната промишленост изискват използването на смазочни средства с висока производителност. В допълнение към стандартните натоварвания, причинени от високи температури, прах, власинки и силното влияние на водата, увеличаването на производствените скорости, повишава изискванията към смазочните материали до високо ниво.

Предлагаме широка гама смазочни масла, греси и спрейове, специално пригодени за употреба в различните етапи на производство и различните видове машини от текстилната промишленост.

Смазочните масла от серията ADDINOL Additex SW например са изпиращи се високопроизводителни масла, които осигуряват много добра защита срещу износване и смазване на иглите и платините на кръгло- и плоско-плетачни машини, поради мощната си добавка.

Преглед на предимствата за Вас:

  • добро изпиране от текстил
  • защита на движещи се части и удължаване на експлоатационния срок поради отличната защита от износване
  • енергоспестяване и намаляване на работните температури благодарение на отличното поведение при триене
  • отлично персонално обслужване от страна на нашите приложни специалисти