Сертификация от международно призната организация

Системата за управление на ADDINOL Lube Oil GmbH (управление на качеството и на околната среда) е сертифицирана от TÜV Süd Management Service GmbH съгласно DIN EN ISO 9001: 2015 и 14001: 2015.

Системата за управление на ADDINOL Lube Oil GmbH обхваща всички отдели на нашата компания – от закупуването и развойно-изследователската дейност до продажбите и администрацията. Тя осигурява спазването на вътрешните стандарти за качество и организация на бизнес процесите както и приложението на нормативните актове и национални и международни стандарти. Най-новото състояние на техниката и изискванията на нашите партньори и клиенти имат значително влияние върху нашата система за управление. Това ни помага да гарантираме високо и стабилно качество, съобразено с екологията производство и непрекъснато подобряване на нашите продукти. Освен това, ни позволява да реагираме бързо и гъвкаво на изискванията на пазара.

Нашата сертифицирана система за управление на околната среда съчетава икономически, екологични и социални цели. Основната цел на системата за управление на околната среда на ADDINOL Lube Oil GmbH е подобряването на екологичните характеристики на нашата компания по отношение на:

  • разработването на високо иновативни, щадящи околната среда продукти,
  • икономичното използване на суровини и природни ресурси,
  • намаляването на енергийната консумация от всякакъв вид (вода, топла вода, електрическа енергия, пара),
  • екологично чистите продукти и управлението на отпадъци,
  • предотвратяването на емисиите вредни вещества.

Валидният в момента сертификат на нашата система за управление може да бъде намерен тук.