ADDINOL топлопреносни масла за надеждна работа

Много промишлено произведени продукти и техните производствени процеси изискват топлина. Директното подаване на топлина често не е възможно или има недостатъци. Топлопреносната система помага. Тя работи индиректно чрез топлопреносни масла на основата на минерални масла или специални синтетични течности. Топлопреносните масла по принцип се ползват непрекъснато и трябва да функционират безпроблемно в продължение на много години, и имат много висока устойчивост на температури. ADDINOL топлопреносно масло XW 15 на основата на синтетични базови масла доказва своята висока производителност на практика. Продуктът достига видимо удължен експлоатационен живот на маслата в сравнение с минералните смазочни масла.

Преглед на предимствата за Вас:

  • висока термична стабилност
  • много ниска склонност към карбонизация
  • безопасно загряване в затворени системи
  • ниско потребление на енергия благодарение на отличните вискозитетно-температурни характеристики
  • стабилна пламна точка за дълготрайна безопасна работа
  • изключителен почистващ ефект за по-ефективен пренос на топлинна енергия
  • отлично персонално обслужване от страна на нашите приложни специалисти