Оборудвани за технологията на бъдещето с ADDINOL Eco Gas 4000 XD

Използването на установки за комбинирано производство на топлина и електроенергия (CHPU) с газови двигатели претърпя глобален разцвет през последните десетилетия в областта на възобновяемите енергии. Благодарение на технологичния прогрес, тези съоръжения стават все [...]

2019-06-13T08:57:11+00:00 24.04.2019|

ADDINOL високоефективни смазочни материали за работа при тежки условия

Добавена стойност в дългосрочен план! Високоефективните смазочни материали от ADDINOL не само гарантират надеждно смазване и по-дълъг експлоатационен живот на компонентите. Те допринасят за по-ефективното използване на енергията и намаляват нейното потребление, гарантират [...]

2019-11-26T18:05:50+00:00 28.02.2019|
Go to Top