Добавена стойност в дългосрочен план!

Високоефективните смазочни материали от ADDINOL не само гарантират надеждно смазване и по-дълъг експлоатационен живот на компонентите. Те допринасят за по-ефективното използване на енергията и намаляват нейното потребление, гарантират максимална експлоатационна безопасност и имат значителен принос за намаляването на разходите и опазването на ресурсите. ADDINOL произвежда високоефективни смазки както за промишлеността, така и в автомобилния сектор.

Моторните масла от серията ADDINOL Professional са специално пригодени към изискванията на турбодизеловите двигатели, използвани при големи натоварвания в тежкотоварни автомобили. ADDINOL Professional 0530 E6 / E9 е изключително високоефективно дизелово масло от клас SAE 5W-30, покриващо много строгите спецификации на стандартите за емисиите вредни вещества Euro V и Euro VI. Оптималната комбинация от базови масла произведени по най-новата технология за синтез и иновативни добавки гарантира изключителни резултати. Тук, като пример може да бъде посочено одобрението на MAN M 3677. С ADDINOL Professional 0530 E6 / E9 двигателят е надеждно защитен от корозия, износване и отлагания. Поради ниското съдържание на сулфатна пепел, фосфор и сяра (SAPS), то е подходящо за всякакви системи за последващо третиране на отработените газове. Може да се използва и в тежкотоварни автомобили, работещи с метан (CNG) или пропан-бутан (LPG).

ADDINOL Professional 1030 CK-4 и 1540 CK-4 са допълнение към фамилията от високоефективни двигателни масла за тежкотоварни автомобили. Те отговарят на най-новата спецификация на API (American Petroleum Institute – Американски нефтен институт) API CK-4 и по този начин допринасят за намаляване на въглеродния двуокис и емисиите от парникови газове. В сравнение с маслата API CJ-4, те осигуряват подобрена устойчивост на оксидация и устойчивост на срязване. Използването на двигателни масла ADDINOL Professional CK-4 при управлението на автопаркове води до удължаване на интервалите за смяна на маслото и увеличаване на експлоатационното време. Като се вземат предвид спецификациите на производителя, те могат да заменят двигателните масла за тежкотоварни автомобили, използвани днес във вискозитетни класове 10W-30 и 15W-40, тъй като са обратно съвместими до API CH-4.

Високоефективните смазочни масла създават добавена стойност в дългосрочен план с повече изминати километри по пътя, жп-линията и в морето. Освен другото, те се характеризират и с по-ниски загуби от изпарение и по тази причина – с по-висока стабилност на вискозитета. Това намалява разхода и зареденото в резервоара гориво вече е достатъчно за допълнителни километри или мили. Това по-специално се отнася за ADDINOL Eco Cargo 1040 LE в областта на маслата за дизелови двигатели с високо натоварване. Ефективното по отношение на горивото моторно масло е разработено специално за тежкотоварни автомобили с дизелови двигатели от поколение EURO III, EURO IV, EURO V и EURO VI. Благодарение на енергийната си ефективност, то постига отлично съотношение цена-полза във всички области на приложение. Например, в рамките на автопарка на холандска спедиторска фирма от Грьонинген (Холандия), бяха постигнати  годишни икономии от 44 334 евро, само вследствие на намаляване на разхода на гориво. В практически тест бяха избрани и наблюдавани с помощта на глобална система за позициониране (GPS) в продължение на 46 седмици две еднакви превозни средства на производителя DAF. Данните за разхода, пробега, цикъла и количеството на зареждане и скоростта на движение бяха документирани постоянно. На базата на тези данни са отчетени сравними работни условия за двете тестови превозни средства през целия период. След 24 седмици маслото беше сменено. Преди това е бил използван конкурентен продукт в клас SAE 10W-40, който също покрива изискванията за дизелови двигатели EURO III, EURO IV, EURO V и EURO VI. Оценката на данните за разхода за 46 седмици е показал значително намаляване на консумираното гориво и при двата тестови автомобила. С преминаването към ADDINOL Eco Cargo 1040 LE разходът на гориво и на двата камиона е намален с 4%. За спедитора в Грьонинген (Холандия) преминаването към висококачественото моторно масло с нисък вискозитет ADDINOL Eco Cargo 1040 LE се изплати по няколко начина: по-дълъг живот на двигателя, надеждно смазване при всякакви условия на работа и по-нисък разход на гориво.

Тъй като продължават да се развиват нови концепции на скоростни кутии, от съществено значение е да бъдат разработени смазочни материали, които да отговорят на новите потребности от материали, конструктивни параметри и увеличени изисквания към експлоатационните характеристики. С трансмисионното масло ADDINOL GS 75 W 80 SL на разположение е ефективно масло за ръчни скоростни кутии с удължен интервал за смяна, което допълнително утилизира потенциала за икономия на гориво при тежкотоварните автомобили, благодарение на превъзходните смазочни характеристики. Трансмисионното масло ADDINOL GH 75 W 90 SL също е разработено като напълно синтетично масло с понижен вискозитет. Характеризира се със своята гъвкавост при осигуряване на надеждно смазване на целия задвижващ механизъм от синхронизираните ръчни трансмисии до водещите мостове с хипоидни предавки с високи натоварвания. И двете трансмисионни масла показват отлична устойчивост на окисляване и висока стабилност на срязване, което позволява удължени интервали за смяна и едновременно с това – голям капацитет на натоварване. Окислителната и термичната устойчивост, с които се избягват промени във вискозитета и отлагания, поддържат стабилни характеристиките на безотказно действие за дълъг период от време. Отличната защита от корозия на всички компоненти на скоростната кутия гарантира ниски разходи за поддръжка и ремонт. Благодарение на отличното поведение на студен поток за много добро действие при превключване и стартиране, ADDINOL редукторно масло GS 75 W 80 SL и GH 75 W 90 SL предлагат висок комфорт при управление на превозното средство дори и в студени експлоатационни условия.

В допълнение към надеждното смазване, топлообменът също има решаващо значение за безопасната работа на всеки двигател. Само висококачествената охлаждаща течност гарантира оптимален топлообмен и надеждно предпазва от замръзване, кавитация и корозия. Защитата от замръзване на ADDINOL Antifreeze Extra може да бъде специално адаптирана като концентрат за защита на охлаждането. Създаден на базата на етилен гликол и пакет добавки за OA технология, той се характеризира с отлична защита на всички метали, използвани в двигателя и с ниската си склонност към формиране на отлагания. Подходящ е и за удължени интервали на смяна и предлага повишена защита срещу течове.

Автомобилната гама на ADDINOL включва двигателни и трансмисионни масла с най-високите международни действащи спецификации. Независимо от тяхната област на приложение, те винаги създават решаваща добавена стойност.