Използването на установки за комбинирано производство на топлина и електроенергия (CHPU) с газови двигатели претърпя глобален разцвет през последните десетилетия в областта на възобновяемите енергии. Благодарение на технологичния прогрес, тези съоръжения стават все по-енергийно ефективни, съответно по-икономични. Днес електрическата ефективност на повече от 48% от тях съответства на стандартната такава за мегаватови централи. Разработването на двигателни технологии и смазочни материали, като флуидни конструкции вървят ръка за ръка. В някои случаи напредъкът в двигателната технология е възможен преди всичко само поради повишената производителност на маслата за газови двигатели.

Продуктова иновация ADDINOL Eco Gas 4000 XD

Следвайки забележителния успех с ADDINOL MG-40 Extra Plus в областта на замърсените специални газове през последните години, нашият отдел за изследвания и развой вече постигна още една победа. ADDINOL Eco Gas 4000 XD е най-новото масло за газови двигател в тази успешна продуктова гама и е специално пригодено за последното поколение двигатели, които работят на природен газ и пречистени специални газове. Това, според продуктовия мениджър Свен Кьолер (Sven Köhler) е необходима стъпка напред, ако искаме да гарантираме надеждната и стабилна работа с нашата продуктова гама дори и с най-новите газови двигатели.

Нови експлоатационни условия под контрол

За да продължат да постигат подобрени стойности за производителността при едновременно спазване на по-строгите емисионни стандарти, производителите се обръщат към нови конструкции на буталата или променени геометрии в горивната камера, които позволяват на конвенционалните масла за газови двигатели да достигнат до своите граници на действие.

За да изпълни тези изисквания, ADDINOL Eco Gas 4000 XD разчита на нова технология за добавки. Тя постига по-голяма термо-окислителна стабилност и така забавя окисляването и последствията от стареенето на маслото. Дори и с пречистени специални газове, навлизането на киселинни компоненти не може да бъде напълно изключено. В този случай стабилният алкален резерв на ADDINOL Eco Gas 4000 XD ефективно неутрализира киселите компоненти и сваля до минимум риска от корозивно износване.

Благодарение на висококачествените базови масла, загубите от изпаряване за ADDINOL Eco Gas 4000 XD са значително намалени, а балансираният пакет добавки ефективно намалява отлаганията по клапаните, буталата, буталните пръстени и втулките. От своя страна това свежда до минимум спонтанните престои и повреди и допринася за ефективността на системата. Благодарение на високата чистота на двигателя се гарантира удълженият му експлоатационен живот, а по този начин и удълженият живот на цялата система.

По-продължително използване маслата за вашия бизнес

Въпреки по-тежките условия на работа, ADDINOL Eco Gas 4000 XD гарантира стабилен маслен филм и по-дълъг интервал на смяна на маслото в сравнение с конвенционалните масла за газови двигатели. При многобройните полеви тестове с двигатели на международно признати производители като MAN, MWM, MTU Onsite Energy, Caterpillar или Tedom, ADDINOL Eco Gas 4000 XD постигна изключителни резултати. Маслото вече отдавна е поставили нови стандарти в много приложения. По този начин, с преминаване към ADDINOL Eco Gas 4000 XD, стана възможно значително да се удължат интервалите между смяната на маслото на двигател MAN, работещ с природен газ, с капацитет от само 25 литра масло, който отговаря за подаването на енергия в комунално съоръжение в Германия.

ADDINOL Eco Gas 4000 XD вече е доказал своята стойност и при работа с пречистени специални газове. Например немска земеделска асоциация е успяла да увеличи видимо интервала за смяна на маслото на своя двигател MWM TCG 2016 C V12 (100 литров обем на маслото) чрез преминаване на ADDINOL Eco Gas 4000 XD. Освен това, се повиши и надеждността на работа на двигателя, а по този начин и на цялата система. Благодарение на експертната оценка на анализите на маслото на инженерите на ADDINOL, интервалите за смяна на маслото са значително удължени при спазване на праговете, определени от производителите.

Според продуктовия мениджър Свен Кьолер, с ADDINOL Eco Gas 4000 XD ние изпълняваме надеждно изискванията на съвременните двигатели с висока ефективност. Освен това, постоянната подкрепа от нашата услуга за анализ ADDINOL помага на бизнеса да постигне максимална надеждност, като едновременно се съобразява с гаранционните условия на полиците за OEM и политиките за застраховка от повреди на машините. Интервалите за поддръжка често могат да бъдат значително оптимизирани, когато се използва ADDINOL Eco Gas 4000 XD. Това означава също и значително намаляване на разходите за експлоатиращото предприятие, както и надеждна работа на тяхното съоръжение.