Около 90% от всички инсталирани ролкови лагери са смазани с грес. В случай, че експлоатационният период на греста е по-кратък от живота на лагера, се изисква повторно смазване на лагерите. Обикновено интервалите и количествата за повторно смазване са предписани от производителя на машината или лагера предвид специфичните условия на работа. Въпреки това практиката показва, че около 70% от всички повреди на ролкови лагери са причинно свързани с използвания смазочен материал. Дори ако се използва подходяща смазка, щети могат да бъдат причинени от липсата на смазка, прекомерно смазване, замърсяване с пръст или промени в ефективността на смазката, свързани със стареене.

Устройствата за автоматично мазане с марка PULSARLUBE осигуряват ефективна алтернатива на ръчните процедури за смазване, извършвани чрез използването на помпи за грес. От една страна, използването на тези системи позволява мащабни икономии на човешка сила, която трябва да бъде предвидена за ръчно смазване. От друга страна, възможните източниците на грешки при ръчно смазване като прекомерно смазване могат да бъдат избегнати. Труднодостъпните места за смазване могат да бъдат намазани надеждно и безопасно със смазочен материал след монтажа на система PULSARLUBE. В допълнение към устройства, които са проектирани за работа с греси, продуктовата гама PULSARLUBE включва и устройства за използване на смазочни масла.

В следващата таблица 1 е показано обобщаващо сравнение за различните видове устройства за мазане PULSARLUBE, достъпни от ADDINOL.

Системи PULSARLUBE в гамата на ADDINOL

Смазочен материал

Система PULSARLUBE

Зареждаща се от

Резервоар за смазочен материал

Точки на мазане на устройство

Забележки

Грес до клас

NLGI 2

EX

сервизен комплект

250 ml

1

– работи на батерии
– програмируем таймер
– сертифицирана по ATEX

M

сервизен комплект

250 ml

500 ml

1–8

– работи на батерии
– програмируем таймер

MS

сервизен комплект

250 ml

1–8

– работи на батерии
– програмируем таймер
– машинно синхронизирана

S

помпа за грес

100 ml

1

– работа без батерии
– няма функция за таймер

V

не се зарежда

250 ml

1

– работи на батерии

– програмируем таймер

Смазочно масло с вискозитет  10 – 10000 cSt при 40°C

OL 500

контейнер за смазочно масло

500 ml

 1–4

– работи на батерии
– програмируем таймер

Таблица 1

В допълнение към устройствата PULSARLUBE, необходимите предварително напълнени сервизни комплекти също могат да бъдат поръчани от ADDINOL. Таблица 2 показва преглед на стандартно наличните видове греси, както и съответните артикулни номера за сервизни комплекти от 250 ml и 500 ml. Въпреки това, при условие на предварително договорени минимални количества, сервизните комплекти могат също да бъдат напълнени и доставени с други греси ADDINOL. По принцип трябва да се има предвид, че греси с клас NLGI, по-висок от 2, не могат да бъдат използвани в описаните автоматични устройства за мазане. Всички греси, изброени в таблица 2, могат да бъдат доставени също в устройства PULSARLUBE V.

Греси на ADDINOL за сервизните комплекти от 250 ml и 500 ml за устройствата PULSARLUBE M, MS и EX

Продукт на ADDINOL

Сгъстител

Базово масло

Вискозитет на базово масло при 40°C

Диапазон на работна температура

250 ml

Артикулен номер

500 ml

 Артикулен номер

Mehrbereichsfett
LM 2 EP

Литиев 12-хидроксистеарат
Минерално масло

110 cSt
-30 °C до +130 °C

71702195

71702197

Mehrzweckfett
L 2 MO

Литиев 12-хидроксистеарат
Минерално масло

155 cSt
-30 °C до +130 °C

71705395

Hightemp EK 2

Сапун от литиев комплекс
Минерално масло

170 cSt
-30 °C до +150 °C

71723695

71723697

Ökoplus BG 2

Литиево-калциев сапун
Растително масло

35 cSt
-20 °C до +100 °C

71721895

Longlife Grease
HP 2

Литиево-калциев сапун
Минерално масло

400 cSt
-25 °C до +140 °C

71720395

Wear Protect HTP 2

Литиево-калциев сапун
Минерално масло

920 cSt
-20 °C до +120 °C

71720095

Multiplex FD 1

Сапун от алуминиев комплекс
Синтетично масло

260 cSt
-40 °C до +160 °C

71721995

Hightemp XFT 2

Полиуреа
Синтетично масло

460 cSt
-30 °C до +180 °C

71720195

Таблица 2

За всички описани системи PULSARLUBE, от ADDINOL може да бъде поръчано също така голямо разнообразие от различни аксесоари, например прогресивни разпределители, монтажните конзоли, захранващи линии, редуктори и фитинги. Вземайки предвид различни обстоятелства са съставени различни комплекти за монтаж с използването на тези аксесоари. С тези монтажни комплекти е дадена възможност за лесен избор на необходимите аксесоари в зависимост от конкретния проблем.