4.10-6.10.2022 г

Хотел Рила, Боровец, България

https://www.irif.tech

От 4 до 6 октомври 2022 г. в Боровец, България, международни лектори ще представят най-новите постижения във водещите технологии, разработки и тенденции в индустриалната поддръжка чрез практически семинари, лекции и дискусии.

Д-р Robert von der Aa, Ръководител Приложни Технологии в ADDINOL, ще проведе един от дванадесетте семинара.

Под заглавието „Надеждни процеси на смазване“ ще бъде показано, как смазочните материали могат да осигурят безпроблемна работа и устойчивост на производствените процеси. Смазочните масла и греси са нещо повече от експлоатационни материали, те са конструктивен елемент, който трябва да отговаря на изискванията на съвременните индустриални инсталации, за да осигурят надеждно смазване на всички компоненти дори при екстремни условия. По този начин смазочните материали, разработени в съответствие с най-високите съвременни технологии, имат потенциала да постигнат съществени предимства по отношение на времето и разходите за поддръжка.