Въпреки политическата и икономическа нестабилност през последните години, ADDINOL Lube Oil GmbH успя да консолидира и разшири своята пазарна позиция на доставчик на висококачествени  смазочни материали по целия свят, особено за приложение в индустрията. За да отговори на повишеното търсене на  смазочни материали с висок коефициент на полезно действие със запазената марка на ADDINOL бе одобрен многоетапен инвестиционен проект за увеличаване едновременно на производствения и административен капацитет на компанията в Leuna. Още една точка от успешната история на ADDINOL е достигната и трудно би могъл да бъде избран по-добър момент за това. Тази година ADDINOL празнува своята 80 годишнина.

На 26 април 2016 г., церемонията по първа копка на централната административна сграда, сложи началото не само на новото строителство, но и ознаменува началото на множество промени в управлението и производството на ADDINOL. Събитието празнуваха, като двамата акционери Др. Ханс О.А. Коен и Георг Вилдеггер, така и целия екип на ADDINOL. „С новата офис сграда обезпечаваме неотложната нужда от пространство, а така също идеалните работни условия, като реорганизираме помещенията и работните процеси. В същото време инвестицията е израз и на привързаност към нашата централа в гр. Leuna и производството в Германия“, каза Георг Вилдеггер, изпълнителен директор.

При планирането на сградите, беше отчетена нарастващата необходимост от обучения проведени от инженерите от отдела по приложна техника на ADDINOL или продуктовите мениджъри от отдела за изследвания и разработки. Благодарение на допълнителните конферентни зали, дори големи групи ще могат да вземат участие в академията на ADDINOL. Строителната концепция, ще радва служителите в Leuna, особено по време на техните обедните почивки или кафе паузи проведени на планираната „слънчева тераса“.

През юбилейната си година ADDINOL планира строителни дейности и в производствената зона. Посредством свързването на отделните производствени халета, ще бъде удовлетворено нарастващото търсене на специалните смазочни материали, като турбинно масло, например. По голямото пространство и реорганизирането на заводския комплекс ще доведе до увеличаване на капацитета и оптимизиране на производствения процес. С още една напълно автоматична линия за пълнене на малки разфасовки от 1 до 20 литра, ADDINOL ще увеличи своя капацитет и ще гарантира своята гъвкавост дори и при по-големи обеми продажби на смазочните материали с висок коефициент на полезно действие, и образцов външен вид.