Новият клас C5 по класификацията на Асоциацията на европейските производители на автомобили ACEA-2016, касае моторни масла за двигатели със система за неутрализиране на емисиите вредни вещества в отработените газове. Тези масла се отличават с изключителни антифрикционни свойства и могат да бъдат използвани в съвременните системи за третиране на отработените газове.

Новото двигателно масло ADDINOL Superior 020 C5 е проектирано специално за бензинови и дизелови двигатели, които изискват масла отговарящи на стандарта АСЕА C5. Благодарение на прецизно подбрания пакет присадки и синтетичните базови масла, произведени по най-съвременните технологии за синтез, ADDINOL Superior 020 C5 има значителни предимства, като нисък вискозитет, посредством който се постигат оптимални антифрикционни свойства и значително намаляване на емисиите на CO2 и разхода на гориво.

Моторните масла отговарящи на ACEA C5, се отнасят към маслата тип Mid SAPS, със силно понижен вискозитет при високи температури и висок градиент на скоростта (HTHS), в диапазона ≥ 2,6 до ≤ 2,9 mPa.s.