Съвременните хидравлични системи стават все по-мощни и компактни. При това те са способни да работят при много по-големи натоварвания, отколкото преди. Затова те трябва да бъдат надеждни, за да няма престои в работата и, разбира се, да са енергоспестяващи. Задачата на хидравличните системи е да изпълняват точни операции с максимална ефективност и скорост. При това в тяхната работа не трябва да има прекъсване по време на работа в сложни и екстремални условия на времето – както през зимата в студовете, така и през лятото в горещините.

За да отговарят на тези изисквания помагат високоефективните хидравлични масла, които са най-важният компонент в цялата хидравлична система.

При избор на хидравлично масло е необходимо да се обърне внимание на неговите важни характеристики, като например – вискозитетен индекс, въздухоотделяне и деемулгиране, пенообразуване и филтриране. Особено значение има вискозитетния индекс (VI). Това е актуално именно сега, през зимата, когато хидросистемата трябва да работи без прекъсване при силни студове даже до -30 °C. Затова е важно, без да се отлага за по-късно, внимателно да се сравни качеството на хидравличните масла, представени на пазара и да се избере продуктът с най-добро съотношение между цена и качество.

Високият вискозитетен индекс намалява разхода на енергия и гориво
Индексът на вискозитет показва зависимостта на течливостта на хидравличното масло от температурата. Вискозитетния индекс на хидравличното масло клас  HVLP трябва да бъде не по-малко от  140. Повечето марки масла имат VI = 140-150. Високият индекс на вискозитет осигурява лесно задействане на системите при ниски температури, и по такъв начин се намалява разходът на енергия и гориво.

Всеизвестно е, че в процеса на работа маслото старее и вискозитетния индекс намалява. При едни марки измененията са по-малки, при други – по-големи. Ако е избрано хидравлично масло клас HVLP, вискозитетния индекс на което поначало се намира близо до долното ниво, можете да бъдете сигурни, че много скоро индексът на вискозитет ще падне по-ниско от норматива и вашият агрегат ще работи с масло, което не отговаря на изискваното качество. Вискозитетът на маслото ще се увеличава още повече  и от ниските температури, в резултат на което ще се затрудни протичането на маслото и ще се намали стабилността при приплъзване. Поради влошаване качеството на маслото агрегатът ще трябва да работи с претоварване. Заедно с това се повишават работните температури вътре в системата, което влече след себе си още по-голямо ускорение на процеса на стареене и окисляване на маслото. В резултат на окисляването расте концентрацията на твърди частици, маслото става черно и масленият филтър губи своята пропускливост. Това на свой ред добавя натоварване върху помпата и порочният кръг се задълбочава.

Използването през зимата на хидравлични масла клас  HVLP с ниски качествени характеристики сериозно повишава риска от поява на дефект в хидросистемата по тази проста причина, че в студеното време вискозитетът на лошото масло става толкова голям, че пропускливостта на филтрите пада до нулево ниво. В резултат на това сработва байпасният клапан, или още по-лошо, разрушава се филтърът и цялата събрала се в него мръсотия отново попада в системата, нанасяйки повреди на работните повърхности, уплътнителите, което може да направи негодна цялата хидросистема. При това щетата върху агрегата, нанесена при зимни условия, може да не се открие чак до летните горещини, когато маслото стане рядко и започне да протича през повредените уплътнители в хидроцилиндрите. В най-лошия случай помпата се износва до такова състояние, че вече не е в състояние да осигури производителност с толкова рядко масло и системата се затормозява и прегрява. В резултат на това се появяват прекъсвания в работата на хидравличната система.

Вискозитетния индекс на качественото хидравлично масло клас HVLP с времето се променя по-малко, което потвърждава неговият голям запас от мощност. Високият запас от мощност на маслата от клас HVLP е осигурен от високия индекс на вискозитет на неговите базови масла и високото качество на специалните добавки. Високият вискозитетен индекс осигурява на маслото необходимият вискозитет както при високи, така и при ниски температури в течение на целия срок между смяната на маслото. Ако добавката не е качествена, вискозитетния индекс започва да пада и молекулите на линеарната структура на добавката по време на работа започват да се разпадат на прости елементи, което води до зацапване на филтъра.

По такъв начин, може да се каже, че в хидравликата, работеща в условията на големи температурни разлики, трябва да се използват качествени масла клас HVLP или HVLPD. Тези масла осигуряват оптимални работни условия, по-дълъг срок за използване на маслата, по-малко износване, икономия на енергия и гориво, по-дълъг живот на хидросистемата. В допълнение може да се отбележи, че използването на целогодишни масла дава възможност да се намали асортиментът и обемът на закупуваните смазочни материали, тъй като отпада необходимостта да се купуват отделно летни и зимни масла. Благодарение на това в складовете не застояват полупразни варели с различни марки масла, схемата за обслужване на хидравличните системи се опростява, намаляват се трудозагубите, свързани с обслужването.