През последните години пластичната смазка /грес/ Ökoplus BG 2 е широко застъпена в стандартния асортимент на продукцията на нашата компания. За съжаление, поради настъпилите промени при доставките на суровини, ние вече не сме в състояние да предлагаме този продукт. Като алтернатива в нашата листа се появи смазката ADDINOL Ökoplus CA 2.

Двата продукта представляват водоустойчиви пластични смазки въз основа на растителното масло и литиeво-калциев или калциев сапун. Поради почти идентичния състав двете смазки могат  да се смесват във всякакви пропорции.

Смазката ADDINOL Ökoplus CA 2 се препоръчва за прилагане в следните области:

  • смазване на търкалящи се и плъзгащи се лагери, както и за плъзгащи се повърхнини, функциониращи при обикновено натоварване;
  • като уплътнителни греси в отрасъл строителство, горско и селско стопанство, в промишлеността и сектора на комуналните услуги;
  • проточни смазочни системи, при които излишното или избутано количество пластична смазка може да попадне в почвата, канализацията, водоемите или воден поток;
  • като предпазно средство при залепване от студ на капаци и хидранти, а също отточни,  канализационни и петролни шахти; предпазва капаците на шахтните отвори в шибърите на водните и газовите линии;
  • за смазване на сондажните щанги;
  • НЕ подхожда за смазване  на бързооборотни рядко смазвани лагери (напр. на колела).

Моля да се има предвид, че срокът за съхранение на биологично разгражданите пластични смазки е ограничен. Поради това се препоръчва плътно да се затваря тарата и продуктът да се пази в сухи помещения при стайна температура.