Съвременните вятърни турбини поставят огромни изисквания за смазването на механизмите си. Подобрените качества на повърхността на зъбните венци в частност означават промяна на експлоатационните условия. В допълнение към това удълженият работен живот, по-голямата ефективност, по-добрите качества на граничната повърхност, както и предимствата при ниски температури се изискват от ПОО. В тясно сътрудничество с Winergy, водещ световен доставчик на задвижващи системи за вятърни турбини, разположен във Фьорде, Германия, е разработена серията ADDINOL Eco Gear W с формулата Advantec. След успешно изпитване както в лабораторни условия, така и в действие, Eco Gear 320 W сега е одобрено за приложение в инсталации на Winergy дори след съкратена процедура.

На първо място, поредица от тестове са били изписани от Winergy за новоразработено трансмисионно масло. ADDINOL Eco Gear 320 W трябваше да мине по-строги тестове за умора и износване под влиянието на вода, тежки сравнителни анализи на поведение при триене и ефективност, както и прегледи на съвместимост и поведение при стареене при утежнени условия. В допълнение е проведено сравнително изпитване в две оригинални инсталации с номинална мощност от 2,5 MW всяка. След това е извършено полево изпитване в три централи с номинална мощност от 2,5 MW всяка в Германия и Швеция в продължение на период от 12 месеца. Накрая тежката оценка на отделните компоненти доведе до изключителни резултати. ADDINOL Eco Gear 320 W премина всички тестове с отличие и сега е одобрено от Siemens-Winergy за прилагане в инсталации тип PZAB 3497 и PEAB 4420, както и за вятърни турбини на Kenersys (K82, K98, K100, K110, K120).

Внимателно подбрани компоненти от базово масло и мощни добавки са тайната зад формулата Advantec. Благодарение на тази формула, високо-производителното трансмисионно масло Eco Gear W постига намаляване на триенето между комбинациите от фрикционни елементи и по този начин намалява температурата на картера за маслото. Тези предимства се отплащат особено при високи натоварвания на задвижването, типични например за вятърни турбини. Чрез намаляването на загубата на мощност на съоръжението, ефективността му се увеличава. Освен това, Eco Gear W показва безконкурентни предимства при ниски температури и притежава изключителен капацитет за сепарация на въздуха и водата. Като специална екстра предоставяме гаранция „Longlife Plus“ за експлоатационен живот от 5 години за ADDINOL Eco Gear W.