В серията охлаждащи средства Antifreeze на компания ADDINOL ще се намери подходящ продукт почти за всеки двигател. Специално за стационарни агрегати нашият асортимент е допълнен с охлаждащото средство ADDINOL ANTIFREEZE EXTRA 4060.

Antifreeze Extra 4060 е произведен на основата на модерна и успяла да се представи отлично технология с органични киселини (ОАТ, Organic Acid Technology). Охлаждащите средства, произведени по тази технология, не съдържат силикати. Защитата на радиатора срещу корозия се осигурява от органични соли. Охлаждащото средство предварително е смесено със специална вода (60 % вода). Това съчетание гарантира оптимална и продължителна защита на целия агрегат.

ADDINOL Antifreeze Extra 4060 осигурява оптимална защита срещу замръзване и корозия при температури до -27 °C в срок до 5 години (съгласно изискването на GE Jenbacher TA 1000-0201). Изключва се негативният ефект, оказван върху охлаждащата система от вода с лошо качество, благодарение на приложението на специална вода. Това позволява да бъде постигнато оптимално и стабилно качество независимо от местните условия, освен това, продуктът веднага е готов за използване. Използваната вода отговаря на техническите изисквания на водещи производители на оборудване (ОЕМ). Така се изключва образуването на вредни отлагания и пяна. Този продукт осигурява оптимален топлообмен през целия срок на неговото използване.

При преминаването от охлаждащи средства, произведени по други технологии (на основата на силикати), трябва да се спазват предписанията на производителя на оборудването, както и нашите специални указания.

ADDINOL Antifreeze Extra 4060 особено се препоръчва за блокови ТЕЦ и има следните лицензии:
GE Jenbacher TA 1000-0201 (running)
MWM 0199-99-2091
MAN 342 SNF