За технологичните процеси при производството на много продукти е необходимо подаване на голямо количество топлина. Ако, обаче, прякото подаване на топлина е невъзможно по принцип, или има недостатъци, например, не е възможно да се достигне желаната температура, или неравномерно отдаване на топлината, то в такъв случай ще помогне топлообменната инсталация.

Топлообменните инсталации работят опосредствано и напомнят на обикновена домашна отоплителна система. Вместо гореща вода, обаче, в тях циркулира специална течност – масло-топлоносител, което пренася топлината там, където е нужна. В промишлеността от съображения за икономии и до сега често се използват минерални масла-топлоносители. Термалните масла на синтетична основа, обаче, имат значителни предимства. Повишената защита от стареене и подобрените коефициенти на топлопроводимост значително удължават срока на експлоатация на такова масло.

Нашето ново синтетично масло-топлоносител ADDINOL Wärmeträgeröl XW 15 HT може да се използва при температури на подаване до +350 °C, а максимално допустимата температура на масления филм е до +380 °C. Температурният диапазон на използване е в рамките от –5 °C до +350 °C.
Това позволява продуктът да бъде използван в широк температурен диапазон, в това число както и за циклите на нагряване, така и за охлаждане.

Благодарение на ниския вискозитет при ниски температури старта на системата с ADDINOL Wärmeträgeröl XW 15 HT минава лесно, лесно, като обезпечава икономия на енергопотреблението.

Благодарение на синтетичната основа маслото ADDINOL Wärmeträgeröl XW 15 HT се отличава с висока термична стабилност и великолепни топлопредаващи свойства.

Маслото ADDINOL Wärmeträgeröl XW 15 HT замества предишния продукт ADDINOL Wärmeträgeröl XW 75.

Внимание! Важно!
Предвид различния химичен състав Wärmeträgeröl XW 15 HT не е съвместим с ADDINOL Wärmeträgeröl XW 75 и ADDINOL Wärmeträgeröl XW 15. Затова при преминаване към новия продукт и нужно да се проведе щателно промиване на топлообменната инсталация.