Намаляването на консумацията на горива и смазочни материали, както и намаляването на емисиите от отработени газове са основни тенденции в развитието на технологиите и оказват съществено влияние върху разработката на двигатели и системи за третиране на отработените газове. Високо вдигнатата летва, може да бъде достигната само чрез специално проектирани моторни масла.

Освен че в бъдеще, двигателните масла ще трябва да отговарят на повишените ограничения спрямо вредните емисии, то същевременно е наложително да допринесат същественно и за икономията на гориво. Съответните параметри на разхода на горива и смазочни масла, отдавна са дефинирана от международните спецификации.

През март, асортимента от високоефективни моторни масла ADDINOL, се допълни с нов продукт с вискозитет SAE 0W-16 — ADDINOL Economic 016, който има огромен потенциал за намаляване консумацията на гориво и понижаване емисиите на CO2. Благодарение на превъзходната течливост при ниски температури, ADDINOL Economic 016 демонстрира отлично поведение при студен старт и обезпечава ефективно смазване при всички условия на експлоатация. Двигателното масло ADDINOL Economic 016 силно се препоръчва за употреба в студен климат и е подходящо за множество автомобили с бензинови двигатели, включително: Toyota, Lexus, Mazda, Honda, Nissan, Infiniti, Mitsubishi, Subaru, Suzuki и др.