Съществуват съмнения, че съединенията на бора причиняват или допринасят за някои заболявания и продуктите съдържащи повече от 0,3% бор трябва да бъдат специално етикетирани. Затова разработихме нови водоразтворими смазочно-охлаждащи течности, които не съдържат борни съединения и не образуват борна киселина. По този начин ADDINOL предлага конкурентна гама водоразтворими смазочно-охлаждащи течности, които не са вредни за здравето и отговарят на съвременните изисквания.

Преимущества на новите авангардни смазочно-охлаждащи течности:

  • Подобрена формулировка
  • Подобрена издръжливост и удължен срок на експлоатация
  • Ниска податливост на бактериални или гъбични атаки – обикновено не е необходимо използването на биоциди или други подобни препарати
  • Подобрени почистващи свойства
  • Разширена универсална употреба
  • Подобрена съвместимост с други материали
  • WM 442 – могат да се обработват до 80% от всички цветни метали
  • WM 102 – Възможни операции по шлайфане

Нови продукти

ADDINOL PENTA-COOL WM 102 не съдържа борни съединения и агенти на свободен формалдехид. Това е нископенлива смазочно-охлаждаща течност, която позволява използването на технологична вода с препоръчителни характеристики. Може да се използва и за шлайфане. Продуктът се характеризира с отлични охлаждащи и почистващи свойства, както и с добра защита от корозия. PENTA-COOL WM 102 може да се използва при обработката на желязо, стомана, легирана стомана, чугун, алуминий и пластмаси. Не е подходящ и за обработка на магнезиеви сплави.

ADDINOL PENTA-COOL WM 442 е амино-съдържащ концентрат, без борна киселина, за универсална употреба при машинна обработка, включително при тежки условия на работа. Тази смазочно-охлаждаща течност може да се използва при обработката на желязо, стомана, алуминий, леярски сплави и цветни метали.  За обработката на магнезиеви сплави, моля, свържете се с консултантска служба за технически приложения на ADDINOL за повече информация.

Друг нов продукт е ADDINOL PENTA-COOL WS 251. Това е водоразтворим концентрат на смазочно-охлаждаща течност, без минерални масла, за използване в металорежещи машини с индивидуално или централизирано подаване. Най-съвременната технология за инхибитори на стареенето осигурява добра биологична стабилност. Продуктът не съдържа бактерициди. Типичните приложения са шлайфане на легирана и нелегирана стомана и чугун. При определени условия, продуктът е подходящ за обработка на мед, алуминий или цветни метали.