Спецификациите на ACEA (Association des Constructeurs Europeens de l’Automobile – Европейска асоциация на автомобилните конструктори) представляват най-големия общоприет стандарт по отношение на изискванията към моторните масла на европейските производители на автомобили.

По принцип ACEA различава маслата според тяхната пригодност за определен вид двигател, респективно технология за последващо третиране на отработените газове. Така класове A и B описват „High SAPS“ масла за конвенционални бензинови и дизелови двигатели. Клас C включва „Low или Mid-SAPS“ масла за превозни средства със съвременни системи за последващо третиране на отработените газове. Те изискват специални двигателни масла, за да се предотврати блокирането на филтрите за твърди частици. В зависимост от допустимото съдържание на пепелобразуващите вещества, сулфатна пепел, фосфор и сяра, те се разделят на масла с ниско и средно ниво на SAPS. Моторните масла, които се използват в дизеловите двигатели на тежкотоварни автомобили и тежка извънпътна техника се включват в клас E. Числото след класа по ACEA обозначава различните групи от експлоатационни характеристики на моторните масла. По-голямото число не означава по-добри характеристики.

Ако новите поколения двигатели вече не са обхванати от съществуващите изисквания, се провеждат допълнителни тестове и изискванията на ACEA се актуализират. С публикуването на ACEA 2016, наред с останалото, бяха добавени и два теста за окисление, които отчитат по-високите температури на изгаряне, както и нарасналото използване на биогорива. Тъй като в сравнение с петролното дизелово гориво, биодизелът гори при по-високи температури, това може да доведе до повишена оксидация и на използваното двигателно масло.

Освен това, ACEA 2016 въведе категорията ACEA C5. Тя интерпретира изискванията за икономия на гориво и съответно допълнително намаляване на емисиите CO2 в профил с експлоатационни характеристики на подходящи моторни масла. Тази категория Mid SAPS двигателни масла с много намален вискозитет при високи температури и големи усилия за срязване (HTHS) (при 150°C) в диапазона от ≥ 2,6 до ≤ 2,9 mPa*s, е подходяща за моторни превозни средства със системи за последващо третиране на отработените газове. Моторното масло трябва да постигне икономия на гориво от поне 3% на стенда за изпитване на двигателя.

ADDINOL Superior 020 C5

Чрез целево комбиниране на специално подбрани добавки и базови масла произведени по съвременна технология за синтез ADDINOL Superior 020 C5 дава решителни предимства:

  • Намален разход на горивоSuperior 020 C5
  • Отлични свойства при ниски температури
  • Оптимален вискозитет за всички условия на шофиране
  • Надеждна защита от износване
  • Изключителна чистота на двигателя
  • Оптимални срокове на смяна на маслото, включително и при използване на гъвкави сервизни систем

Ниският вискозитет постига оптимални свойства на гладко движение и значително намалява емисиите на CO2 и разхода на гориво. За да покрие множеството различни одобрения и спецификации, гамата ADDINOL за двигатели на леки автомобили включва редица различни продукти с множество OEM одобрения. В крайна сметка изискванията на производителите на превозни средства стават все по-индивидуални и специфични извън общите изисквания на ACEA и API. ADDINOL Superior 020 C5 е проектирано за бензинови и дизелови двигатели и отговаря на изискванията ACEA C5 и спецификацията на Volvo VCC RBS0-2AE.