Водосмесимите смазочно-охлаждащи течности (СОТ) са важна съставна част от технологичния процес при обработка на метали и неметали чрез рязане. Те охлаждат, смазват и промиват обработваната повърхност, както и измиват оттам стружката, износените остатъци и други замърсявания. Затова върху резултата  от обработването до голяма степен влияе СОТ и конкретното качество.

Ако това е легирана стомана, чугун, цветен метал или алуминий, то ADDINOL е в състояние да предложи оптимален продукт за всеки материал или процес.

Заради по-строгите норми на европейския регламент – CLP, от нашия асортимент беше извадена водосмесимата СОТ Penta-Cool WS 210. За да имаме в нашата номенклатура концентрат за шлифоване на изделия от твърда сплав от нас беше разработен нов продукт, който отговаря на по-строгата категория на безопасност или ADDINOL PentaCool WS 300.

Сега навсякъде, където се използва Penta-Cool WS 210, той може безпроблемно да се замени с PentaCool WS 300.

ADDINOL Penta-Cool WS 300 е универсален концентрат на смазочно-охлаждаща течност за шлифоване на всякакви материали, предимно твърди метални сплави или инструменти от твърди сплави.

Благодарение на старателно подбрания пакет от добавки и синтетичните базови масла ADDINOL Penta-Cool WS 300 се отличава с много предимства:

– не съдържа минерални масла,
– не включва амини, нитрити и съединения на бор,
– добра техническа стабилност,
– отлично измиващо и охлаждащо действие,
– универсален продукт за шлифоване на различни материали,
– не образува лепкави или кристализирани утайки.