80 години ADDINOL. Още един знаменателен юбилей в историята на ADDINOL. През турбулентната история, започнала с нефтопреработващия завод Mineralölwerk Lützkendorf, в малкия град Krumpa, до днешната щаб-квартира и завода в Leuna, са правени множество промени и подобрения в опаковката на високо-ефективните смазочни материали.По случай 80-тата годишнина, голямата опаковка във варели 205 и 57 литра имат нов, юбилеен дизайн. Пиктограмата „80 years“, разчупва класическия изглед и привлича внимание към нашето честване.