Високомощна пластична смазка ADDINOL Eco Grease PD 2-400, произведена по технология на Surftec® – това е нова разработка на компания ADDINOL за дълготрайно смазване. В качеството й на синтетична пластична смазка тя допълва серията продукти ADDINOL Eco Gear S и е предназначена за смазване на търкалящи и плъзгащи лагери, функциониращи при най-големи натоварвания.

За смазка ADDINOL Eco Grease PD 2-120 (вискозитет на базовото минерално масло: 120 мм²/с) бе разказано подробно в рубриката новости. Новият продукт ADDINOL Eco Grease PD 2-400 е произведен на основата на полиалфаолефини (ПАО) (вискозитетът при 40°C е 400 мм²/с), прекрасно представилия се пакет добавки на Surftec® и литиев комплексен сапун в качеството на сгъстител. Пластичната смазка не съдържа твърди смазочни вещества и силикон. Продуктът отговаря на клас консистенция NLGI 2 и има маркировка KP2R-35 (съгласно DIN 51502).

Благодарение на висококачествения пакет добавки смазката ADDINOL Eco Grease PD 2-400 надеждно предпазва триещите се повърхности от образуване на сиви петна, оцветяване, износване и задиране, а също така изравнява повредени преди това повърхности (така нареченият ефект на пластично изравняване). Даже при ниски периферни скорости и в областта на смесеното триене продуктът ADDINOL Eco Grease PD 2-400 има висока носеща способност по задиране. Пределно ниският коефициент на триене води до по-ниски термични натоварвания на всички възли на лагерите и спомага за спестяване на енергия, а също така за удължаване срока на експлоатация на двойките на триене.

ADDINOL Eco Grease PD 2-400 се характеризира с висока стабилност към окисляване и устойчивост на студена и топла вода. Оптималният диапазон на работната температура се намира в границите от -35 до +180°С. Пластичната смазка ефективно предпазва от корозия и предотвратява появата на ръжда по сглобката. Продуктът работи добре при централизираните системи за смазване и е съвместим с обикновените еластомери.

Съчетанието на тези свойства прави ADDINOL Eco Grease PD 2-400 идеална смазка с продължително действие или смазка за целия срок на експлоатация за бавнооборотни търкалящи лагери и всички склонни към износване двойки на триене, функциониращи при екстремни условия, като например, вибрации и силно колебаещи се температури, ударни и големи натоварвания.

Възможни области за приложение: смазване на основни лагери (например, в инсталации, използващи енергията на вятъра), лагери, функциониращи при ударни натоварвания, и други области на приложение, където се изисква надеждно смазване на бавнооборотни лагери, подлагани на екстремни натоварвания.

ADDINOL Eco Grease PD 2-400 и ADDINOL Eco Grease PD 2-120 преминаха изпитания на стенд FE-8. Данните от механично-динамичните изпитания на работата на смазката в ролкови лагери се сравняват със стандарт DIN 51819 T1-T3. Получените резултати получиха най-високата оценка „отличен”, което свидетелства за отличните свойства срещу износване на тези продукти.

Двете смазки спомагат за удължаване срока на експлоатация на лагерите и се препоръчва да бъдат използвани в условията на най-високи изисквания към защитата срещу износване.

Доставят се предимно във варели, и поаковки от 25 кг, 5 кг и 400 г.