Ефективността на пластичната смазка се определя от свойствата на всички нейни компоненти, в т.ч. базово масло, сгъстител, присадки и твърди смазочни вещества (в случай на наличие). При това при избора на подходяща грес, трябва да се отчита и вискозитета на съдържащото се базово масло.

Общото правило гласи, че пластичните смазки с нисък вискозитет на базовото масло са по-подходящи за смазване на високооборотни лагери, а гресите с висок вискозитет на базовото масло са препоръчителни за високо натоварени нискооборотни лагери.

Новият продукт допълва EP Mehrbereichsfett LM 2 EP

Новата грес ADDINOL Addilith EP 2 допълва асортимента ни от пластични смазки на минерална основа със сгъстител литиев сапун. По състав ADDINOL Addilith EP 2 много прилича на нашата универсална грес ADDINOL EP Mehrbereichsfett LM 2 EP. Различават се основно по вискозитет на базовото масло при 40 °C, който при Addilith EP 2 е значително по-висок – 200 мм2/с, докато при LM 2 EP е 110 мм2/с.

ADDINOL
LM 2 EP
ADDINOL
Addilith EP 2
Клас по NLGI22
СгъстителЛитиев сапунЛитиев сапун
Базово маслоМинерално маслоМинерално масло
Вискозитет на базовото масло
при 40 °C
 110 мм²/с 200 мм²/с
Температурен диапазон на приложение−30…+130 °C −30…+130 °C
Маркировка по DIN KP2K-30 KP2K-30