В специализираната база данни на обновения интернет портал на MAN може лесно и бързо да се намери информация за лицензираните производители на горива и смазочни материали.
На www.asp.mantruckandbus.com , имате директен достъп до новата база данни от експлоатационни продукти получили одобрения от MAN https://my.man-mn.com/portal/irj/asp?NavigationTarget=navurl://479a300e9e1fba0536cb105470ee5ca3.

Интерфейса предоствя възможност за търсене по определена спецификация, име на продукт или производител, в т.ч. ADDINOL.