ADDINOL HV ECO FLUID 46 се представи впечатляващо в сравнителен тест с конкурентен продукт в машини за леене под налягане в завода на De’Longhi в Румъния. Изпитанията бяха извършени на машини Engel, при идентични условия на работа.

Заводът на De’Longhi в Jucu, Румъния, е една от най-големите фабрика на компанията и произвежда разнообразни домакински уреди, като еспресо машини, миксери, блендери и др., предназначени за износ по цял свят. Детайлите произвеждани посредством шприц машините за леене под налягане са ключови за готовото изделие. В стремежа си за оптимизация на производствения процес и оперативните разходи, в De’Longhi тестваха обстойно две хидравлични масла.

ADDINOL HV ECO FLUID 46 постигна икономия на енергия от 7,7% в сравнение с конкурентен продукт на реномиран глобален бранд.

Оптимизирания пакет присадки на продукта генерира стабилен вискозитетен индекс, с превъзходно антифрикционно поведение дори в граничния температурен диапазон. Това спомага машините за леене под налягане да работят по-ефективно и да пестят енергия. Тестът бе с продължителност четири седмици. В края на изпитанията, от работилото хидравлично масло ADDINOL HV ECO FLUID 46 бе взета маслена проба, чийто анализ не показа нулево съдържание на частици от износване.

Подробна статия за успешния тест е публикувана в списание „Betriebstechnik & Instandhaltung“. Статията в оригинал на немски език е достъпна тук на стр. 25.