От много години изпитваните и тествани минерални масла за газови двигатели MG 40-Extra Plus и MG 40-Extra LA на ADDINOL са демонстрирали своята компетентност при екстремни условия и с водещи производители на двигатели.

Търсенето на минерални масла за газови двигатели на GE Jenbacher от серията 4 и 6 се увеличава. За да остане в крак с тази тенденция, нашият отдел за научноизследователска и развойна дейност е разработил две нови масла за газови двигатели, за да разшири нашата гама за висока производителност.

И двата продукта притежават SAE клас 40 и се базират на избрани висококачествени минерални базови масла, комбинирани с модерна и мощна технология за добавки. Те са напълно подходящи за приложение в съвременните когенерационни апарати.

Маслото за газови двигатели LG 40 на ADDINOL е одобрено от GE Jenbacher за двигатели от серията 2, 3, 4 и 6 за работа със специални газове от горивен клас B и C (биогаз, канализационен газ, сметищен газ). Маслото за газови двигатели LG 40 на ADDINOL е мощна алтернатива на съществуващите конкурентни продукти.

Маслото за газови двигатели NG 40 на ADDINOL е специално разработено за работа с природен газ и изчистени специални газове (горивен клас A) в двигателите на GE Jenbacher от серията 2, 3, 4 и 6. Новият продукт предоставя идеална защита на двигателя и използваната технология на каталитичен конвертор. Процесът на одобрение все още тече.

Освен това, новите масла за газови двигатели са утвърдили работата си в инсталации за производство на енергия и с двигатели Caterpillar. Поради този положителен опит ADDINOL препоръчва и двете моторни масла за това приложение.