Безопасността на потребителя е на първо място. Смазочните материали, използвани при производството и опаковането на храни и напитки, трябва да са без мирис и вкус и най-вече да отговарят на изискванията на законодателството за храните. С продуктите от серията FoodProof, ADDINOL предлага широка гама смазочни материали, които могат да бъдат използвани в производството и опаковането. Всички продукти са сертифицирани по най-важната международна класификация – NSF H1 (National Sanitation Foundation).

В някои области на приложение специалните смазочни материали, като високотемпературните масла за вериги, също трябва да отговарят на техническите изисквания за храна. Например е необходима регистрация в NSF H1 за високотемпературните масла за вериги при производството на пластмасови фолиа, които се използват като опаковки за храни, когато не може да бъде изключен контакт между смазочния материал и храната. Едновременно с това обаче маслата за вериги също трябва да показват изключително действие в трудните условия на работа при производството на фолиа. Задача, която не е била технологично осъществима през последните години. Досега производителите на пластмасови фолиа е трябвало да приемат значителни ограничения. Това се отразява както на производителността или скоростта на техните системи, така и на по-късната употреба на фолиа за опаковане на храни.

Addinol Cliptec

Първа по рода си!

Новото високоефективно масло за вериги Cliptec XHS 485 FG преодолява технологичните ограничения и прави възможен, невъзможния по-рано баланс. Тя дава изключителни резултати в предизвикателните експлоатационни условия на линиите за разтягане на фолио и може да се използва там, където се изисква NSF H1 регистрация. Освен това, ADDINOL първи получиха одобрение от производителя на линии за разтягане на фолиа – BRÜCKNER Maschinenbau.

Преди да получи одобрение за пускане на пазара, ADDINOL Cliptec XHS 485 FG беше подложен на задълбочени изпитания за натоварване в BRÜCKNER в допълнение към необходимата NSF-регистрация. Наред с други неща, бяха изследвани капацитетът за поемане на натоварване, загубата от изпарение, поведението при отлагане и съвместимостта с материали. В рамките на изпитанията бяха доказани отличната устойчивост на стареене и много добрата защита от износване и корозия и поради отличните резултати беше дадено одобрение за следните системи плъзгащи вериги BRÜCKNER

FOK 4.4.1  •   FOK 4.4.4  •   FOK 4.5     •   FOK 5.1

FOK 4.4.2  •   FOK 4.4.5  •   FOK 4.7     •   FOK 5.2

FOK 4.4.3  •   FOK 4.4.6  •   FOK 4.7.2  •   FOK 8.8

ADDINOL Cliptec XHS 485 FG също е тествано в съответствие с еврейските и ислямските норми за храните и тяхната чистотата и е сертифицирано според Кошер (Kosher) и Халал (Halal).