За да се отговори на непрекъснато нарастващото търсене на смазочни материали ADDINOL, преди четири години беше взето решение за мащабен инвестиционен пакет за разширяване на производствения и складов капацитет. През 2019 г. беше инсталиран нов резервоарен парк, който ще позволи на ADDINOL да разполага с по-големи запаси от суровини за производство. А сега, през октомври 2022 г., е пуснат в експлоатация и нов склад, който ще удвои капацитета за съхранение на готова продукция. Това ще позволи предварително производство на големи партиди смазочни материали с голямо търсене, за да се избегнат прекъсвания на доставките. Новата складова площ подобрява и организацията на логистичните процеси. В крайна сметка ADDINOL продължава да расте, като през финансовата 2021-2022 г. за първи път успя да постигне продажби от над 100 милиона евро.

Новият склад разполага с достатъчно място за нашите смазочни материали

Зелена инвестиция във възобновяеми енергийни източници

За да се оползотвори максимално пространството на новия склад, както вътре, така и отвън, на покрива на склада е монтирана фотоволтаична система, която в бъдеще ще може да осигурява една трета от електроенергийните нуждите на ADDINOL в централата в Leuna (Германия). Електроцентралата ще генерира и доставя около 425 хил. kWh електроенергия годишно. С тази инвестиция ADDINOL е пионер в подобни начинания в химическата промишлена зона Leuna и е добре подготвен за настоящата енергийна криза. В допълнение, слънчевите панели ни приближават една стъпка по-близо до бъдещата цел за производство на смазочни материали с „неутрален климатичен отпечатък“. На церемонията по пускането в експлоатация на фотоволтаичната система присъстваха министър-председателят на Саксония-Анхалт д-р Райнер Хаселхоф, както и главният изпълнителен директор на InfraLeuna д-р Кристоф Гюнтер и нашият главен изпълнителен директор Георг Вилдегер. В момента се разглежда възможността за поставяне на слънчеви панели в други сгради на ADDINOL Lube Oil GmbH, което ще направи компанията още по-независима от външни доставчици на енергия.

Д-р Кристоф Гюнтер (вляво), д-р Райнер Хаселхоф (в средата) и Георг Вилдегер (вдясно) на церемонията по пускането в експлоатация на фотоволтаичната система