За пръв път ADDINOL, ще представи своите високоефективни смазочни продукти на най-авторитетното в Европа, индустриално-техническо международно изложение – Hanover Messe. В периода между 25-и и 29-и април, 2016г., повече от 5000 водещи компании от цял свят ще представят ключови технологии от всички основни индустриални сектори.

В рамките на Hanover Messe се провеждат 5 специализирани международни изложения. Под покрива на специализираното изложение ENERGY, обединяващо енергетика, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, ADDINOL ще се представи на колективния щанд „Децентрализирано енергоснабдяване“, където ще презентира своите смазочни продукти допринасящи за икономията на ресурси и съкращаване на експлоатационните разходи.

На щанда на ADDINOL, операторите на когенерационни инсталации и ветропаркове ще бъдат запознати с това, как биха могли да оползотворят максимално потенциала на смазочните масла, обезпечавайки максимална експлоатационна надеждност на оборудването. Инженерите от ADDINOL ще предоставят подробна информация за услугата по извършване на анализ на маслата. Те ще демонстрират, колко лесно е да се следи състоянието на маслото и двигателя, като същевременно се оптимизира интервала за замяна на маслото.

Посетете щанда на ADDINOL (палата 27, щанд J50) на изложението в Хановер от 25-ти до 29-ти април, 2016 г.