един от най-модерните заводи за производство на смазочни материали в Европа! ADDINOL Lube Oil GmbH e един от малкото германски производители на смазочни материали, работещи независимо от големите бизнес групи, който същевременно е добре представен в повече от 80 държави....

Добре дошли в ADDINOL,

Успешната ни история започва на 26-ти октомври 1936г, с пускането в експолоатация на рафинерията MineralölwerkLützkendorf. След обединението на Германия, компанията променя името си на ADDINOL (Additives in Oil), както по това време е именован един от най-успешните и брандове.
Днес в Leuna - средище на химическата промишленост от глобално значение, ние разработваме и произвеждаме високоефективни смазочни материали от последно поколение. В това число, както автомобилни продукти, отговарящи на най-високите съвременни изисквания, така и иновационни продукти с индустриално приложение.
Така изглежда завода ни от птичи поглед – на преден план виждаме административната сграда, лабораторията и логистичния център, в далечината се вижда електростанцията. На пустеещите площи, вече е планирано изграждане на допълнителни производствени мощности в близко бъдеще.
Най-добрия начин да се обхване огромната територия и многобройните технически детайли на завода е подробната опознавателан обиколка. Тази разходка води покрай безкрайни тръбопроводи .....
... впечатляващи с размера си външни цистерни ...
... преминаваме покрай пункта за доставка на базови масла и други изходни материали, както и товарните рампи на логистичния център ADDINOL.
След разходката навън, заповядайте в просторната лаборатория на ADDINOL, снабдена с най-модерните инструменти и установки за анализ.
Тук разработваме и прецизираме рецептурите на нашите иновативни, високоефективни смазочни материали, изпитваме детайлно готовите продукти и анализираме всички съставки преди влагането им в производство, като целия процес е щателно документиран.
От лабораторията се отправяме към производството. В първия цех се произвеждат присадки, а инсталацията за производство на добавки за повишаване на вискозитетния индекс ни приветства с оглушителния си шум.
Преминаваме покрай цяла батарея от шлангове и конектори. Те отвеждат базовите масла и течните присадки към специално конструираните смесители.
Благодарение на задълбочените познания, свръхсъвременното оборудване и рецептури разработени от екипа на ADDINOL, в тези смесители, произвеждаме нашите високоефективни смазочни материали.
Всеки готов продукт се подлага на стриктен контрол по качеството в нашите лаборатории. Едва, след като премине тези щателни изпитания, продукта се отправя към клиента.
Наливните продукти се отвеждат право в автоцистерните, измерват се прецизно и се доставят незабавно на местоназначението.
Останалите видове смазочни материали първоначално се съхраняват в цистерни, след което се разливат в съответната опаковка – контейнери или варели ...
... или в тюркоазено синята малка опаковка на ADDINOL,с атрактивна и ергономична форма.
Етикети с диманичен дизайн и изчерпателна информация за продукта и неговото приложение са перфектния завършващ шрих при малката разфасовка.
Готовата продукция се транспортира до логистичния център на ADDINOL, в съседство с производствените халета.
От тук нашите високоефективни смазочни материали стартират своя път към нашите дистрибутори и клиенти.
По цял свят нашите клиенти се възползват от превъзходното качество и изключителна мощ на високоефективните смазочни материали произведени в Leuna, Germany.
Много хора от химическата и нефтопреработвателна промишленост, проявяващи интерес към техническите въпроси, с радост се възползват от възможността да посетят нашия завод.
Било то млади специалисти или хора на високи ръководни позиции, като посланника на Мексико в Германия, С. Е. Франциско Гонсалес Диас (в дясно), всички посетители са впечатлени от ADDINOL и един от най-модерните заводи в Европа, за производство на смазочни материали.
ADDINOLвисокоефективни смазочни материали - правилното решение за всяка сфера на приложение.