Dortmunder Stadwerke AG (DSW21), железопътният оператор в Дортмунд, Германия, се обърна към AS Drives & Services – компания, специализирана в ремонта и модернизацията на скоростни кутии.  Тези експерти по трансмисии от германския град Рекен са наясно с ролята на смазочните материали и тяхното значение като съществен конструктивен елемент и затова предложиха да тестват новоразработеното масло Eco Gear GLS в силно натоварените трансмисии на леката железопътна система в Дортмунд. В тясно сътрудничество между DSW 21, AS Drives & Services и ADDINOL бяха набелязани стъпките към резултат отговарящ на най-високите изисквания. Целта беше да се удължи значително експлоатационният живот и безпроблемната работа на трансмисиите.

Маслата ADDINOL Eco Gear GLS 75W-90 и 75W-110 са специално разработени за индустриални предавки с критични и променливи условия и повишени изисквания. Тези трансмисионни масла са разработени от внимателно подбрани синтетични компоненти в комбинация с високоефективен пакет присадки и се характеризират с капацитет на натоварване над средния съгласно API GL-5. Същевременно те постигат по-дълги интервали на замяна благодарение на отличната си стабилност на стареене и окисляване. Ефективното намаляване на коефициента на триене и загубата на мощност означава по-ниско топлинно натоварване на елементите на трансмисията, което има положителен ефект върху техния експлоатационен живот. Износването и корозията са практически сведени до минимум.

Сумарно обществения транспорт – автобуси и релсов, в Дортмунд извършва по едно околосветско пътешествие всеки ден.

Убедителни резултати в практиката

AS Drives положи големи усилия, за да промени конструкцията на скоростната кутия. Геометрията на зъбите на зъбните колела е много по-добре адаптирана към високите изисквания на съвременната експлоатация и освен това осигурява по-голяма безопасност при екстремни натоварвания (максимално ускорение, максимална скорост, въртящ момент при потегляне и спиране).

След първите 12 месеца беше извършена рутинна проверка на осевите редуктори. Както експлоатационния персонал, така и инженерите на AS Drives & Services бяха изключително доволни от резултатите. Не бяха открити следи от износване или микропитинг. Екипът от Дортмунд продължава методично да работи а маслото се следи внимателно чрез редовни анализи. Анализите на Eco Gear GLS не показват признаци на стареене и пенообразуване. Положителните резултати бяха потвърдени и по време на следващите планирани инспекции на трансмисиите. Очакваният експлоатационен живот на маслото е поне 350 000 км, ако не и повече.

Компактните аксиални редуктори трябва да издържат на най-екстремните условия на работа, при често ускоряване и спиране.

Въз основа на положителните констатации AS Drives & Services одобри маслата Eco Gear GLS 75W-90 и 75W-110 за използване в конусни и хипоидни предавки на железопътни транспортни средства. От своя страна Dortmunder Stadtwerke започна рутинно да преоборудва своите скоростни кутии с масло Eco Gear GLS. Надеждно доказаната висока товароносимост намалява до минимум повредите. Няма престой и вече не са необходими скъпи и отнемащи време ремонти. Значително удължените интервали за смяна на маслото допринасят за намаляване на разхода на масло през цялата година.
ADDINOL Eco Gear GLS предлага големи предимства по отношение на експлоатационната безопасност и намаляването на разходите.