Независимо дали става въпрос за хранително-вкусовата промишленост, фармацевтичната промишленост, производството на фуражи или козметичната индустрия: хидравличните системи се използват във всички тези области за ефективен производствен процес. По принцип те работят при пълно натоварване: на дневен ред са екстремните температури, агресивните условия на околната среда, максималното използване на съоръженията, кратките престои и повишените технически изисквания. С такива предизвикателства могат да се справят само с високоефективни смазки.

foodproof

В такива приложения безопасността на потребителя винаги е на първо място! Смазочните материали, използвани при производството и опаковането на храни и напитки, не бива да влияят неблагоприятно върху качеството на продуктите, т.е. техният вкус и здравето на потребителя не бива да бъдат повлиявани негативно. Ето защо, те не само трябва да са безупречни по отношение на нормативните разпоредби за храните, но и трябва да бъдат безвредни за здравето, да нямат вкус, мирис и да не съдържат алергени.

При класифицирането на смазочните материали от решаващо значение са националните нормативни разпоредби, например германския Закон за храните и потребностите (LMBG) и международно признатите изисквания като принципите на HACCP и сертифицирането на NSF. Той разделя смазочните материали в категориите NSF H1 (за точките на смазване, в които е възможен случаен контакт между смазката и хранителните продукти), NSF H2 (за точките на смазване, в които е изключен контактът с храна) и NSF 3H (директен и непрекъснат контакт между смазката и храната). Освен това, сертифицирането по Кошер и Халал (Kosher and Halal) става все по-важно.

foodproof

Новата гама ADDINOL FoodProof надеждно изпълнява високите изисквания на производството на храни и напитки, на фармацевтичната и козметичната промишленост, както и на законовите изисквания. Без значение коя машина или кой компонент се смазва, ADDINOL предлага най-подходящите смазочни масла, греси и спрейове. ADDINOL FoodProof е и правилният избор за приложения в хидравличните системи в хранително-вкусовата промишленост:

ADDINOL FoodProof HLP …S са напълно синтетични хидравлични масла с висока ефективност за високи натоварвания дори и в най-екстремни условия. Работни температури от -40 ° C до доста над 100 ° C не са проблем за тези специални хидравлични масла. Те гарантират безопасност на производството и ниски разходи за поддръжка.

ADDINOL FoodProof HLP …WX са произведени на базата на изключително чисти, рафинирани, медицински бели масла. Тази формула гарантира неутралност спрямо много материали и уплътнения. Освен това, те са много добре съвместими с различни покрития, бои и лакове. Хидравличните масла са особено подходящи за използване в силно чувствителни зони.

ADDINOL FoodProof UNI …S са напълно синтетични високоефективни масла за универсална употреба. Те могат да се използват не само в хидравлични системи, но и като компресорни или като редукторни масла. Изключително подходящи са, като универсални смазочни масла за употреба в хидравлични и циркулационни системи, компресори или редуктори. Намаляването на използваните видове смазочни материали и оптимизирането на складовото съхранение е безпроблемно благодарение на FoodProof UNI …S.

Всички съставни вещества на семейството на хидравлични масла ADDINOL FoodProof са безопасни за хранителни продукти и отговарят на директивите, на категория H1 на NSF и изискванията за Кошер и Халал. Съставните вещества са предмет на международно признатата директива на АКХЛ (FDA) и не съдържат алергени. Регламент (ЕС) № 1169/2011, Приложение II.

Продуктите от гамата ADDINOL FoodProof са изключително подходящи за употреба като хидравлична течност за хидравлични системи от всякакъв вид.

  • NSF-H1 сертифицирани и регистрирани в Бялата книга на NSF
  • сертифицирани според Кошер и Халал
  • надеждна защита на компонентите срещу триене, износване и корозия
  • отлична устойчивост на стареене за дълги периоди на употреба
  • устойчиви на агресивни условия на околната среда
  • добра съвместимост с използваните материали, уплътнения и лакови покрития
  • „Произведени в Германия“ и предлагани в цял свят