От 1996 г. насам Асоциацията на европейските производители на автомобили (Association des Constructeurs Europeens de l’Automobile) класифицира моторните масла за леки и тежкотоварни автомобили в групи по ACEA, като определя минималните изисквания за всяка от тях. Класификацията на ACEA е актуализирана за последно през 2016 г. Поради бързото развитие на технологиите при двигателите и по-строгите стандарти за емисиите, се въвежда новата класификация ACEA 2021. Това засяга предимно група Е, която определя изискванията към дизеловите двигатели за тежкотоварни автомобили. През 2021 г. се появява и новата група F за тежкотоварни превозни средства.

Групата ACEA E6 ще бъде заменена с ACEA E8, а ACEA E9 ще бъде заменена с ACEA E11. Срокът на действие на спецификациите ACEA E6 и ACEA E9 ще изтече окончателно през 2022 г.. Новите спецификации имат за цел да подобрят горивната ефективност, да намалят емисиите и да удължат живота на двигателя.

Характеристики на ACEA E8:

  • UHPD (Ultra High Performance Diesel)
  • Low SAPS нископепелни масла
  • DPF (филтър за твърди частици за дизелови двигатели)
  • HTHS 3,5 mPa*s

Характеристики на ACEA E11:

  • SHPD (Super High Performance Diesel)
  • Mid SAPS среднопепелни масла
  • DPF (филтър за твърди частици за дизелови двигатели)
  • HTHS ≥ 3,5 mPa*s

Нови продукти ADDINOL, отговарящи на изискванията на ACEA 2021

В синхрон с предстоящите промени в класификацията на ACEA, ние актуализирахме и подобрихме гамата от нашите моторни масла ADDINOL Professional за тежки и лекотоварни превозни средства. Новата гама масла ADDINOL Professional (Professional 1040 и Professional 1540 E8/E11), отговарящи на стандартите на ACEA 2021, вече е в продажба.

ADDINOL разполага с подходящите превъзходни масла за двигателите на Вашите камиони!