Новият продукт ADDINOL ÖKOSYNTH HEES 32 попълва серията биоразградими хидравлични течности ADDINOL.ADDINOL ÖKOSYNTH HEES 32 – това е синтетична, екологично чиста всесезонна хидравлична течност с повишено биологично разлагане. Както и нашият продукт ADDINOL Ökosynth Hees 46, и тази течност е произведена на основата на сложни ненаситени етери. Благодарение на нейното качество всесезонност, тя може да бъде използвана в диапазона по ISO-VG от 22 до 46. Маслото ADDINOL Ökosynth Hees 46 е предназначено за диапазона по ISO-VG от 32 до 68.

Хидравличната течност ADDINOL ÖKOSYNTH HEES 32 се отличава с великолепни вискозитетно-температурни свойства и превъзходни нискотемпературни свойства. Това позволява даденото масло да бъде използвано безпроблемно в хидравлични системи, целогодишно функциониращи на открито, включително при наличие на екстремно тежки условия на експлоатация и при големи колебания на температурата. Добрите нискотемпературни свойства осигуряват оптимална експлоатационна надеждност даже при ниски температури.

Препоръчва се ADDINOL ÖKOSYNTH HEES 32 да бъде използван в екологично чувствителни области, например, във водоохраняеми зони, в селското, горското и комуналното стопанство, в мрежите водни пътища или строителството.

Спецификации:
VDMA 24568 (масло HEES)
DIN ISO 15380 (категория HEES)
DIN 51524-2 (HLP)
DIN 51524-3 (HVLP)